Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 24 czerwca 2019 20:02:00
Odwiedziło nas: 9515773 gości (dzisiaj: 1706, wczoraj: 2027)
Prace badawcze w 2009 roku

Temat 3338.1

"Opracowania alternatywnych dla mikroiniekcji metod uzyskiwania transgenicznych świń."

Autorzy: prof. dr hab. Z. Smorąg

Opis

Celem przeprowadzonych badań było opracowanie alternatywnych dla mikroiniekcji metod wprowadzania egzogennej informacji do genomu świń.

Doświadczenia przeprowadzono na loszkach o masie ciała od 85 do 100 kg. Zwierzęta utrzymywane były w Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB Żerniki Wielkie. Ponadto, do doświadczeń wykorzystywano nasienie knurów przebywających w Dziale Biotechnologii Rozrodu Zwierząt, Stacji Unasieniania Loch w Kleczy Dolnej oraz w ZD IZ PIB Żerniki Wielkie. Loszki użyte do doświadczeń wykorzystywano, jako dawczynie zygot i oocytów oraz biorczynie poddanych mikroiniekcji zygot. Część loszek była unasieniana transfekowanym nasieniem.

W doświadczeniach wykorzystano 3 konstrukcje genowe. Pierwszą konstrukcją genową była konstrukcja pWAPAlbGFP zawierającą cDNA ludzkiej albuminy wprowadzony do wektora pBluescript (SK+) w miejsca restrykcyjne ClaI i SphI oraz sekwencję regulacyjną WAP wprowadzoną w miejsca restrykcyjne SphI i EcoRI. W sekwencji kodującej ludzką albuminę wprowadzono mutację prowadzącą do zmiany aminokwasu 525Lys>Arg. Konstrukcja zawiera gen markerowy GFP i dodatkowo jest znakowana rodaminą (Mirrus Bio). Drugą konstrukcją genową wykorzystywaną w badaniach była konstrukcja WAP INFeGFP, zaś trzecią konstrukcja genowa reporterowa CMV-RFP.

Uzyskane w trakcie 3-letniej realizacji tematu wyniki badań wskazują na możliwość wprowadzania konstrukcji genowych do oocytów i zygot świń przy użyciu metody lipomikroiniekcji. Na obecnym etapie badań trudno jeszcze wnioskować, czy jest to metoda bardziej wydajna w stosunku do standardowej mikroiniekcji. Rozwiązanie problemu wymaga dalszych badań. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie przeżywalności nasienia knura poddanego różnym metodom transfekcji, a także wyraźnie wskazały jakie czynniki i etapy transfekcji decydują o przeżywalności nasienia w/w gatunku. Podejmując kolejne próby transfekcji nasienia knura należy zwrócić uwagę na: wybór ejakulatów charakteryzujących się wysoką ruchliwością, zastosowanie odpowiednich parametrów wirowania i optymalnych ilości wprowadzanego plazmidowego DNA, a także czas i temperaturę inkubacji. Wnikliwe zrozumienie tych aspektów pozwoli uzyskać lepszą przeżywalność nasienia knura, która jest ściśle związana ze zdolnością przyłączenia egzogennego DNA i zapłodnienia.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.