Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: sobota, 15 grudnia 2018 15:18:48
Odwiedziło nas: 9170886 gości (dzisiaj: 1068, wczoraj: 1646)
Prace badawcze w 2009 roku

Temat 4129.5

"Wpływ parametrów pola magnetycznego na rozrodczość i efekty wychowu fermowego śli-maków jadalnych z rodzaju Helix."

Autorzy: prof. dr hab. A. Łysak

Opis

Badania przeprowadzano na populacjach hodowlanych Helix aspersa maxima i Helix aspersa aspersa i Helix pomatia. Ich celem było określenie wpływu zmiennego i stałego pola magnetycznego o doświadczalnie dobranych parametrach na ślimaki dojrzałe, na złoża ich jaj oraz na dalszy przebieg w odniesieniu do grup kontrolnych ich cyklu życiowego i hodowlanego. Próby biologiczne w czasie przeprowadzonych doświadczeń utrzymywano w obrębie specjalnie skonstruowanych cewek indukcyjnych wytwarzających pola doświadczalne. Badaniami objęto pełny cykl rozwojowy ślimaków, od fazy odrętwienia zimowego osobników dojrzałych, a następnie fazy ich rozrodu, aż do wyników chowu pokolenia potomnego. Obserwowano kształtowanie się pod wpływem doświadczalnych pól magnetycznych, związanych z cyklem życiowym Helix aspersa: kondycję ciała osobników dojrzałych w trakcie odrętwienia zimowego oraz ich przeżywalność w fazie odrętwienia i rozrodu; masę jaj i procent wylęgu z ich złóż; przyrosty masy ciała osobników dojrzałych następnego pokolenia. Osobniki dojrzałe poddawano wpływowi pól o amplitudzie indukcji 50, 100, 200 μT lub 15 mT i częstotliwości 50 Hz oraz pola 175 μT i oscylacji częstotliwości 10 – 1000 Hz, natomiast złoża jaj polu stałemu lub zmiennemu od 5 do 10 mT i 50 Hz. Wyniki badań potwierdziły zróżnicowany wpływ oddziaływania zastosowanych pól magnetycznych na różne fazy cyklu życiowego również w zależności od podgatunku Helix aspersa. Wyniki badań wskazują, że dojrzały, poddany oddziaływaniu zastosowanych pól magnetycznych Helix aspersa maxima w większym stopniu niż Helix aspersa aspersa reagował na zmiany charakterystyki doświadczalnego pola magnetycznego. Natomiast bardziej ujednolicona była reakcja obu podgatunków Helix aspersa na poddawanie złóż ich jaj oddziaływaniu stałego lub zmiennego pola magnetycznego; prawdopodobnie pole stałe w większym stopniu niż pole zmienne wywierało wpływ selekcyjny lub stymulujący na słabsze genotypy już w rozwoju zarodkowym, dzięki czemu uzyskiwano następnie ślimaki dojrzałe o większej masie ciała niż w grupach kontrolnych oraz poddanych oddziaływaniu pola zmiennego.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.