Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 24 czerwca 2019 19:57:13
Odwiedziło nas: 9515709 gości (dzisiaj: 1642, wczoraj: 2027)
Prace badawcze w 2009 roku

Temat 4133.2

"Wpływ typu behawioralno-fizjologicznej reakcji stresowej na efektywność selekcji linii ojcowskich królików oraz jej znaczenie w produkcyjności stada."

Autorzy: dr inż. J. Walczak

Opis

Celem pracy było: określenie podatności na stres samców królików nowozelandzkich białych i termondzkich białych; opracowanie kryteriów selekcji linii ojcowskich; poprawa produkcyjności i ekonomiki ferm produkcyjnych. W każdej z wymienionych ras utworzono 42 grupy rodzinne złożone z jednego samca i 5 samic. Badania były prowadzone jednocześnie na obu wymienionych rasach, z podziałem na grupy doświadczalne zestawione na podstawie wyników testów behawioralnych i badań wybranych parametrów fizjologicznych. Wszystkie badane samce poddano testom behawioralnym: testowi empatycznemu; testowi nowego elementu; przeprowadzono badania poziomu kortyzolu i ACTH. Przez cały czas trwania doświadczenia oceniano 84 samców w wieku minimum 6 miesięcy (po 42 w rasie), kryjących 420 samic w czystości rasy. Rejestrowano: wyniki przeprowadzonych testów behawioralnych; czas niezbędny do pokrycia samicy; poziom ACTH i kortyzolu w surowicy krwi; dane produkcyjne. Przy prawidłowym systemie żywienia możliwe jest prowadzenie prac selekcyjnych w oparciu o formy zachowania samców. Podatność samców królików rasy termondzki biały na czynniki stresowe jest mniejsza niż samców królików rasy nowozelandzki biały. Temperament samców królików termondzkich białych jest bardziej „żywiołowy” od temperamentu samców nowozelandzkich białych. Samce TB wykazuję więcej zachowań agresywnych i są bardziej ciekawe niż samce NB. Dobierając do stada produkcyjnego samce, których ojcowie wykazywali zachowania obojętne i ciekawość można skrócić w pierwszym pokoleniu czas krycia u samców TB o 40% a u samców NB o 22%. U samców NB prace selekcyjne na podstawie temperamentu pozwoliły na zwiększenie uzyskiwanego procentu zapłodnień o 3,6%. Wprowadzenie do praktyki zootechnicznej testu empatycznego pozwoli na stosowanie kryteriów selekcji w kierunku uzyskania zwierząt ufnych i ciekawych, charakteryzujących się lepszymi parametrami produkcyjnymi.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.