Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 24 czerwca 2019 19:59:52
Odwiedziło nas: 9515743 gości (dzisiaj: 1676, wczoraj: 2027)
Prace badawcze w 2009 roku

Temat 4422.1

"Ocena efektywności ekonomicznej w gospodarstwach owczarskich przy zastosowaniu ilo-ściowego i wartościowego progu rentowności."

Autorzy: dr inż. E. Sowula-Skrzyńska

Opis

Celem badań było wyznaczenie progu rentowności w gospodarstwach owczarskich, który posłużył do określenia optymalnej skali produkcji oraz parytetu dochodowego.

Badania prowadzono w latach 2007-2009. Gospodarstwa, z których pozyskiwano informacje położone były w Polsce południowej. Dane gromadzono łącznie w 349 gospodarstwach produkujących żywiec jagnięcy. Co roku powracano do tych samych około 100 gospodarstw. Materiał źródłowy otrzymywano z gospodarstw indywidualnych (gospodarstw rodzinnych). Wytypowane gospodarstwa zostały przypisane do 5 grup: grupa I – do 25 szt.; grupa II – od 26 do 50 szt.; grupa III od 51 do 100 szt., grupa IV powyżej 101 szt. owiec matek w stadzie podstawowym. Do gromadzenia danych opracowano kwestionariusz, w którym bezpośrednio u rolników odnotowywano dane dotyczące warunków organizacyjno – produkcyjno - ekonomicznych.

Analizując strukturę przychodów w gospodarstwach owczarskich, stwierdzono, że podstawowym przychodem są „dopłaty” i inne subsydia. Składają się na nie m.in.: jednolite i uzupełniające płatności obszarowe, płatności ONW i cały szereg dopłat rolnośrodowiskowych. Udział tych dopłat z roku na rok wzrastał - z poziomu 37,8% do 54%. Ustalono, iż dopłaty i subwencje, podobnie jak ceny wprost wpływają na wielkość przychodów gospodarstwa rolniczego i w sposób bezpośredni kształtują dochody rolnicze. Głównym czynnikiem różnicującym wysokość progu rentowności jest cena za 1kg żywca, ponieważ zarówno koszty stałe jak i koszty zmienne produkcji nie zmieniały się tak istotnie jak właśnie cena skupu. Na uwagę zasługuje fakt, iż przy wzroście lub wyższej cenie skupu obniża się próg rentowności, co jest bardzo korzystne dla producenta. Prowadzi to bowiem do zwiększenia efektywności ekonomicznej w gospodarstwie. Na pokrycie kosztów produkcji należy sprzedać mniejsza liczbę kilogramów żywca. Gospodarstwa uzyskujące ceny 6,76 zł – 7,34 zł oraz mające koszty zmienne na poziomie 5,5 zł musiałyby sprzedawać od 81,76 szt. do 86,24 szt. jagniąt rocznie, aby pokryć koszty całkowite. Faktyczna ich produkcja wahała się od 38,52 do 51,22 szt. ja-gniąt. Świadczy to o generowaniu strat przez produkcję owczarską w tych gospodarstwach.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.