Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 24 czerwca 2019 20:14:07
Odwiedziło nas: 9515847 gości (dzisiaj: 1780, wczoraj: 2027)
Prace badawcze w 2009 roku

Temat 5125.1

"Wpływ postępowania przedubojowego na jakość mięsa szybko- i wolnorosnących kurcząt."

Autorzy: dr inż. K. Połtowicz

Opis

Celem badań było określenie reakcji szybko rosnących, wysoko produkcyjnych brojlerów i kurcząt charakteryzujących się powolnym tempem wzrostu na działanie stresu wynikającego z postępowania przedubojowego oraz określenie jego wpływu na kształtowanie się cech jakości mięsa drobiowego. Materiał doświadczalny stanowiły szybko rosnące kurczęta brojlery Hubbard Flex oraz ptaki o spowolnionym tempie wzrostu Hubbard JA957 odchowane do 42 i 56 dnia życia. Przed ubojem ptaki poddano działaniu stresu wywołanego głodzeniem przedubojowym i transportem do rzeźni. Przed rozpoczęciem postępowania przedubojowego oraz bezpośrednio przed ubojem przeprowadzono kontrolę masy ciała kurcząt w celu określenia ewentualnych ubytków. Przed ubojem ptaków zmierzono temperaturę rektalną oraz pobrano krew w celu oznaczenia: glukozy, białka całkowitego, trójglicerydów, mleczanów, kwasu moczowego oraz hormonów tarczycy (T3 i T4) i kortykosteronu. Po uboju określono pH15min mięśni piersiowych i nóg. Pomiary te powtórzono po 24-godzinnym schłodzeniu tuszek, które następnie poddano uproszczonej analizie rzeźnej. Mięśnie oceniono pod względem: barwy CIE L*a*b*, L*C* hº, wodochłonności, wycieku swobodnego, strat termicznych oraz siły cięcia. Podczas analizy rzeźnej pobrano próbki mięśni piersiowych i mięśni nóg wybranych grup ptaków w celu określenia podstawowego składu chemicznego mięsa.

Niezależnie od grupy genetycznej i wieku uboju ptaków długi czas postępowania przedubojowego (16h) wywołał istotną reakcję stresową kurcząt, natomiast zastosowane czynności związane z transportem trwającym 4h nie stanowiły tak dużego obciążenia dla ich organizmu. Młodsze kurczęta zarówno szybko jak i wolnorosnące wykazały większą reakcją stresową na pierwsze czynności manipulacyjne postępowania przedubojowego, niż ptaki odchowane 2 tygodnie dłużej. W większości ocenianych grup przedłużenie oczekiwania na ubój po zastosowanym transporcie wpłynęło na zmniejszenie reakcji stresowej ptaków. Zastosowanie postępowania przedubojowego wpłynęło na jakość i przydatność technologiczną mięśni kurcząt. W odniesieniu do większości ocenianych cech jakości mięsa, wpływ postępowania przedubojowego zależał od pochodzenia i wieku ptaków w momencie uboju. Niezależnie od sposobu postępowania przedubojowego mięśnie piersiowe szybko- i wolnorosnących ptaków różniły się pod względem pH24h, barwy, wodochłonności, strat termicznych oraz siły cięcia.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.