Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: środa, 16 stycznia 2019 15:59:39
Odwiedziło nas: 9228915 gości (dzisiaj: 1602, wczoraj: 1431)
Prace badawcze w 2010 roku

Temat 1236.5

"Opracowanie modelu genetycznego doskonalenia cech użytkowych świń z uwzględnie-niem przydatnych dla polskiej hodowli rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej"

Autorzy: dr inż. G. Żak

Opis

Celem zrealizowanego projektu rozwojowego było stworzenie systemu oceny wartości hodowlanej świń i dostosowanie go do wymogów i programów hodowlanych realizowanych aktualnie oraz planowanych do realizacji w przyszłości przez podmiot zarządzający krajową hodowlą tj. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS z uwzględnieniem trendów dotyczących organizacji hodowli świń w przodujących w tym zakresie krajach europejskich oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań, związanych z szacowaniem wartości hodowlanej. Najważniejsze elementy składające się na opracowany model doskonalenia świń zrealizowane w poszczególnych etapach prac w ramach projektu rozwojowego to:

 określenie zestawu cech użytkowych świń, które aktualnie podlegają, bądź mają w przyszłości podlegać doskonaleniu na drodze genetycznej i ich kolekcjonowanie,

 opracowanie struktur baz danych źródłowych pod kątem wykorzystania ich do dalszych analiz statystycznych i szacowania wartości hodowlanej,

 synchronizacja baz danych ze zbiorami będącymi w posiadaniu związków hodowców,

 opracowanie procedur weryfikacji danych źródłowych dotyczących pochodzenia i użytkowości świń pod kątem eliminacji błędów,

 oszacowanie parametrów genetycznych dla uprzednio wybranych cech użytkowych na potrzeby szacowania wartości hodowlanej,

 przygotowanie modeli szacowania wartości hodowlanej dla poszczególnych cech użytkowych z podziałem na komponenty ojcowskie i mateczne w programie hodowlanym,

 przygotowanie modeli szacowania zbiorczej wartości hodowlanej,

 opracowanie baz danych zawierających wyniki oceny wartości hodowlanej,

 propozycje sposobu przedstawiania wartości hodowlanej w postaci liczbowej

 utworzenie stron do prezentacji wyników oceny wartości hodowlanej w różnych wariantach, z możliwością zastosowania zróżnicowanych poziomów dostępu przez zainteresowane podmioty,

 propozycja kryteriów włączania stad zarodowych świń do systemu oceny wartości hodowlanej dająca możliwość uzyskania optymalnego tempa postępu hodowlanego w zakresie cech użytkowych.

Wykonane prace mają charakter rozwojowy i pozwalają na rozbudowę zaproponowanego modelu doskonalenia świń o funkcje, które usprawniłyby prowadzenie prac hodowlanych. W szczególności dotyczy to możliwości modyfikacji modeli do szacowania wartości hodowlanej i uzupełniania ich o kolejne elementy, graficznego przedstawiania wyników w formie różnego rodzaju zestawień okresowych pozwalających na śledzenie zmian i trendów w stadzie, zabezpieczania danych na stronach www, a więc modyfikowania poziomu dostępu do nich. Niektóre z opracowanych elementów i modyfikacji dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie hodowli świń (m.in. zmodyfikowane modele szacowania wartości hodowlanej, graficzne przedstawianie wyników, sposoby transmisji danych) zostało już wdrożonych do praktyki hodowlanej w trakcie realizacji projektu. Pozostała część elementów opracowanego modelu genetycznego doskonalenia świń jest w fazie uzgodnień z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.