Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 stycznia 2019 3:22:22
Odwiedziło nas: 9236734 gości (dzisiaj: 235, wczoraj: 1365)
Prace badawcze w 2010 roku

Temat 2305.1

"Porównanie efektywności żywieniowej makuchu rzepakowego w żywieniu krów mlecznych i kurcząt rzeźnych"

Autorzy: prof. dr hab. F. Brzóska

Opis

W 2008/09 r. z Krajowego Laboratorium Pasz (Instytut Zootechniki – POB) w Lublinie sprowadzono 16 próbek makuchu rzepakowego dla oceny składu chemicznego, rozkładalności żwaczowej i strawności jelitowej. Próbki w KLP zgromadzone zostały z różnych zakładów przetwarzających nasiona rzepaku w związku z funkcją laboratorium referencyjnego (ustawa paszowa). W próbkach oznaczono zawartość: sucha masa, białko ogólne, tłuszcz surowy, włókno surowe, popiół surowy, NDF, ADF, ADL, skrobia, cukry (jako sacharoza). Wyliczono energię metaboliczną dla drobiu (AMEn) i trzody chlewnej (EM). Dla 5 próbek oznaczono składniki mineralne (P, Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Mo, Se, I, Pb, Cd, As). Dla tych samych próbek oznaczono pełny skład aminokwasowy. Ponadto substancje antyodżywcze, w tym glukozynolany, fosfor fitynowy i taniny. Wszystkie analizy wykonano metodami stosowanymi w KLP w Lublinie, które zgodne są z procedurami z AOAC (1900) i z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Metody przemysłowego tłoczenia oleju z nasion rzepaku pozwalają uzyskać makuch o zawartości około 330 g białka ogólnego i 95 g tłuszczu surowego w suchej masie. Zawartość włókna surowego w makuchu jest stosunkowo wysoka i wynosi około 110 g, a NDF około 254 g/kg suchej masy. Poziom skrobi w makuchu jest niski (48,9), zaś cukrów prostych stosunkowo wysoki (87,1 g/kg s.m.). Zawartość składników mineralnych jest na średnim poziomie, przy czym nie jest znana ich bioprzyswajalność w przewodzie pokarmowym zwierząt. Zawartość aminokwasów w próbkach makuchu jest wyrównana, szczególnie wysoka aminokwasów siarkowych. Rozkład suchej masy makuchu rzepakowego w żwaczu w pierwszych 8 godzinach jest wyższy jak śruty sojowej. W 16 i 24 godz. jest mniejszy. Średni rozkład w czasie 24 godzin dla obu pasz jest zbliżony (77-79%). Strawność jelitowa nie rozłożonej w żwaczu części makuchu rzepakowego jest niższa jak śruty sojowej; różnica jest duża i wynosiła jak 82,0 do 95,2%.

W doświadczeniu na krowach stwierdzono, że podawanie młóta browarnianego w ilości około 10% mieszanki paszowej (0,620 kg/dobę), krowom o wydajności 6000-6500 kg mleka nie różnicuje istotnie pobrania energii (NEL) i białka trawionego jelitowo (DVE) przez krowy. W porównaniu do krów otrzymujących podobne ilości śruty rzepakowej i śruty sojowej, nie różnicuje istotnie produkcyjności mlecznej, zawartości i wydajności tłuszczu oraz białka, istotnie wydłużając czas krzepnięcia mleka. Podawanie krowom pasz rzepakowych, w tym makuchu, istotnie zmniejsza w mleku zawartość białek serwatkowych. Nie ulegają zmianie podstawowe wskaźniki metabolizmu zawarte w osoczu krwi.

W doświadczeniu na kurczętach wykazano, że zmniejszenie poziomu śruty sojowej w mieszance paszowej odpowiednio o 28, 33 i 40% (starter) oraz o 40, 48 i 57% (grower) i użycie makuchu rzepakowego, DDGS i drożdży paszowych jako zamiennika białka paszowego tylko nieznacznie obniżyło końcową masę ciała kurcząt, odpowiednio o -1,3%, -3,7% i -2,9%. Powyższa zamiana materiałów paszowych spowodowała wzrost śmiertelności ptaków. Śmiertelność zwiększyła się 2-3-krotnie w porównaniu do grupy kontrolnej, jakkolwiek nie przekroczyła poziomu 4% (40 szt./1000), przyjmowanego za standard i normę dopuszczalną w chowie kurcząt rzeźnych (brojlerów). Makuch rzepakowy zwiększył spożycie mieszanek paszowych, przeciętnie o 130 g/szt. w grupach doświadczalnych. Wykorzystanie paszy zwiększyło się o 0,09 kg/kg przyrostu masy ciała w porównaniu z grupą kontrolną. Makuch rzepakowy w dietach spowodował tendencję spadkową masy mięśni piersiowych i mięśni nóg, przy utrzymaniu stałego ich poziomu procentowego w tuszkach. Nie stwierdzono wpływu badanych diet na masę żołądków i wątroby. Żywienie kurcząt dietami doświadczalnymi obniżyło istotnie otłuszczenie kurcząt, zarówno tłuszczu około żołądkowego, jak płatów tłuszczu. Makuch rzepakowy w mieszankach istotnie zwiększył poziom suchej masy w tkance mięsnej mięśni piersiowych, obniżając istotnie zawartość popiołu surowego. Mieszanki o obniżonej zawartości śruty sojowej, a zwiększonej zawartości makuchu rzepakowego istotnie zwiększyły poziom glukozy w osoczu krwi, obniżając poziom trójglicerydów. Zawartość białka całkowitego i cholesterolu we krwi nie uległa zmianie.

Wyniki badań wskazują na wysoką użyteczność paszową makuchu rzepakowego, pod warunkiem ograniczonej zawartości tłuszczu do 90-110 g/kg. Makuch rzepakowy może być substytutem śruty sojowej w mieszankach paszowych dla bydła, a także dla drobiu. Nadmierne zwiększanie makuchu w mieszankach paszowych dla drobiu, poprzez zwiększanie zawartości włókna surowego, prowadzi do obniżenia wskaźników masy ciała i obniżenia cech ubojowych tuszek.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.