Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 17:27:19
Odwiedziło nas: 9177213 gości (dzisiaj: 1183, wczoraj: 1318)
Prace badawcze w 2010 roku

Temat 2308.1

"Wpływ dodatku wytłoków rzepakowych w dawkach żywieniowych dla królików na jakość mięsa"

Autorzy: dr hab. D. Kowalska

Opis

Celem podjętych badań było określenie możliwości wykorzystania makuchu rzepakowego w miejsce poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu samic stada podstawowego oraz młodzieży. Badano wpływ zastosowanego czynnika żywieniowego na wyniki produkcyjne oraz jakość pozyskanego mięsa. Stwierdzono, że żaden z zastosowanych poziomów (5% i 10%) makuchu rzepakowego w mieszance paszowej dla królików nie wpłynął negatywnie na wyniki produkcyjne. Podstawowy skład mleka wydzielonego podczas laktacji nie uległ zmianie pod wpływem dodatku makuchu rzepakowego, zmienił się natomiast istotnie skład kwasów tłuszczowych. Tuszki królików z grup doświadczalnych były mniej otłuszczone. Wprowadzenie do mieszanki paszowej 5 lub 10% makuchu rzepakowego, w porównaniu z grupą kontrolną, zmieniło istotnie zawartość niektórych kwasów tłuszczowych w lipidach mięsa. Zmiany te były korzystne z punktu widzenia dietetyki człowieka. Analizując wpływ udziału PUFA w mięsie króliczym na podatność tłuszczu na utlenianie, odnotowano istotny spadek wartości TBA-RS po 14 i 90 dniach przechowywania mięsa, w przypadku wprowadzenia 5% makuchu rzepakowego do mieszanki paszowej. Świadczy to o wolnym tempie utleniania się lipidów mięsa w tej grupie zwierząt. Z oznaczeń biochemicznych w surowicy krwi w grupach doświadczalnych za korzystny należy uznać wysoki udział cząstki HDL biorącej udział w transporcie powrotnym cholesterolu do wątroby.

Kwasowość pH45 mięsa, zarówno w grupach kontrolnych, jak i doświadczalnych, odpowiadała wartościom podawanym dla mięsa króliczego dobrej jakości, zawierającym się w przedziale od 6,10 do 6,80. Wyniki oznaczeń wartości pH badanych prób mięsa wskazują na przebieg poubojowych zmian kwasowości, typowy dla mięsa normalnego. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono negatywnego wpływu różnych poziomów makuchu rzepakowego w paszy na cechy fizyczne i chemiczne mięsa oraz jego teksturę.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.