Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: środa, 20 lutego 2019 19:28:13
Odwiedziło nas: 9286227 gości (dzisiaj: 1406, wczoraj: 1889)
Prace badawcze w 2010 roku

Temat 4136.1

"Reakcja kurcząt brojlerów na zróżnicowane czynniki środowiskowe"

Autorzy: dr inż. I. Skomorucha

Opis

Celem badań było określenie wpływu systemu odchowu, obsady oraz podwyższonej temperatury powietrza na wyniki produkcyjne i wskaźniki fizjologiczne kurcząt brojlerów trzech linii towarowych: Ross 308, Hubbard Flex i Hydro. Stwierdzono, że wielkość obsady miała wpływ na produkcyjność kurcząt brojlerów. Zwiększenie obsady z 13 do 17 szt./m2 pogorszyło większość badanych parametrów produkcyjnych kurcząt brojlerów wszystkich trzech linii towarowych. Kurczęta brojlery Ross 308 odznaczały się jednak najmniejszym spadkiem produkcyjności przy zwiększeniu obsady na 1 m2 powierzchni w porównaniu z kurczętami linii Hubbard Flex i Hybro. Nie wykazano jednoznacznie wpływu wielkości obsady na czas trwania tonicznego bezruchu, stwierdzono natomiast tendencje do wzrostu poziomu kortykosteronu we krwi ptaków przy wyższej obsadzie na 1 m2 powierzchni. Wielkość obsady nie wpłynęła na poziom limfocytów i heterofilii we krwi kurcząt brojlerów Podwyższona temperatura powietrza w drugim okresie odchowu wpłynęła na obniżenie masy ciała kurcząt brojlerów trzech linii towarowych, jednakże po zaprzestaniu działania termicznego czynnika doświadczalnego u kurcząt brojlerów linii Hybro i Hubbard Flex nastąpiła kompensacja wzrostu. Termiczny czynnik doświadczalny nie miał wpływu na wykorzystanie paszy przez kurczęta brojlery, a także na większość parametrów analizy rzeźnej. Nie wykazano zmian temperatury rektalnej kurcząt brojlerów w warunkach stresu cieplnego, stwierdzono natomiast wzrost temperatury radiacyjnej części opierzonych i nie opierzonych kurcząt brojlerów poddanych działaniu podniesionej temperatury powietrza. Stwierdzono obniżanie się poziomu tyroksyny we krwi kurcząt brojlerów Ross 308 oraz tendencję spadkową tego hormonu we krwi kurcząt Hybro oraz Hubbard Flex po zadziałaniu termicznego czynnika doświadczalnego. Wykazano również niższe wartości trójjodotyroniny w 42. dniu doświadczenia u kurcząt poddanych działaniu podniesionej temperatury powietrza od 30. do 34. dnia życia. Termiczny czynnik doświadczalny zastosowany w drugim okresie odchowu spowodował wystąpienie reakcji stresowej u wszystkich badanych linii kurcząt brojlerów, na co wskazuje wzrost poziomu kortykosteronu we krwi ptaków, zmiana stężenia glukozy i trójglicerydów we krwi oraz zmiana poziomu hemoglobiny i białka całkowitego we krwi kurcząt brojlerów linii Hubbard Flex i Ross 308. Kurczęta brojlery Ross 308 charakteryzowały się mniejszą tolerancją na obniżony dobrostan związany z podniesioną temperaturą powietrza w porównaniu z kurczętami Hybro i Hubbard Flex, o czym świadczy brak kompensacji wzrostu w 42. dniu odchowu, większa śmiertelność, najwyższy wzrost poziomu kortykosteronu we krwi, dłuższy okres znieruchomienia tonicznego TI, a także wzrost stosunku heterofilii do limfocytów we krwi po zadziałaniu termicznego czynnika doświadczalnego. System utrzymania nieznacznie wpłynął na produkcyjność kurcząt brojlerów oraz na wyniki analizy rzeźnej. Jedynie w przypadku kurcząt brojlerów Hubbard Flex utrzymywanych w baterii klatek odnotowano niższą końcową masę ciała oraz gorsze wykorzystanie paszy w drugim okresie odchowu w porównaniu do kurcząt tej samej linii towarowej utrzymywanej w przedziałach na ściółce. Kurczęta wszystkich trzech linii towarowych odchowywane w baterii klatek charakteryzowały się natomiast mniejszą przeżywalnością w porównaniu do ptaków odchowywanych w przedziałach na ściółce. Nie odnotowano wpływu systemu utrzymania na resorpcję woreczków żółtkowych, długość okresu znieruchomienia tonicznego, parametry hematologiczne krwi oraz na większość wskaźników biochemicznych krwi kurcząt brojlerów. Odnotowano interakcję czynników doświadczalnych (linia towarowa i system utrzymania) i jej wpływ na poziom kortykosteronu w 21. dniu oraz hemoglobiny w 42. dniu doświadczenia w przypadku kurcząt brojlerów linii Cobb 500. Wykazano niższy poziom kompleksu immunoglobulinowego we krwi kurcząt brojlerów odchowywanych na ściółce linii Cobb 500 w 21. oraz 42.dniu oraz linii Hubbard Flex w 21. dniu doświadczenia w porównaniu do odchowu klatkowego. Czynniki doświadczalne (wielkość obsady, temperatura, system odchowu) wpłynęły na zmiany w zachowaniu się kurcząt brojlerów. Wyniki z przeprowadzonych badań wskazują, że kurczęta brojlery trzech różnych linii towarowych w odmienny sposób reagowały na zróżnicowane czynniki środowiskowe.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.