Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: czwartek, 21 lutego 2019 21:55:59
Odwiedziło nas: 9288072 gości (dzisiaj: 1478, wczoraj: 1773)
Prace badawcze w 2010 roku

Temat 4324.5

"Badania modelowe emisji gazowych powstających z utrzymania zwierząt gospodarskich"

Autorzy: prof. dr hab. E. Herbut

Opis

Celem badań było przeprowadzenie inwentaryzacji dyslokacji hodowlanych źródeł emisji odorów oraz rozpoznanie zakresu i skali emisji odzwierzęcych odorów pochodzących z ferm i pomieszczeń inwentarskich z najczęściej stosowanymi systemami utrzymania świń, bydła i drobiu.

Ocenie podlegało łącznie 1 147 344 gospodarstw i ferm utrzymujących bydło, trzodę chlewną oraz drób na terenie całego kraju.

Wykazano, że na pierwszych miejscach emisji znajdują się województwa mazowieckie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, na kolejnych dolnośląskie, łódzkie i lubelskie. Między tymi miejscami odnotowano 100% różnicę DJP. Największe emisje odorów odzwierzęcych wykazano w powiecie płockim ziemskim. Najmniej zagrożone pozostają województwa opolskie, śląskie, lubuskie, małopolskie i świętokrzyskie.

Wielkość emisji odorów z utrzymania zwierząt gospodarskich zależy od rodzaju utrzymywanej grupy technologicznej i technologii chowu. Bezpośredni wpływ na poziom odorów ma zawartość i strawność białka, oraz energii w paszy z także stosowanie ściołowania. Na wielkość emisji odorów z przechowywania odchodów świń największy wpływ ma obecność ściołu, wyjściowy stosunek C/N oraz odpowiednie natlenienie. Największe emisje odorów związane są z przechowywaniem gnojowicy, jako płynnego nawozu organicznego. Zredukowanie do minimum wielkości emisji odorów gwarantuje szybkie przeprowadzenie fazy termofilnej.

Zakres emisji odorantów z utrzymania bydła obejmuje 164 związki gazowe. Najwyższym poziomem emisji odorantów cechowała się grupa krów mlecznych w systemie bezściołowym, a najniższym cielęta na płytkiej ściółce słomiastej. Na wielkość emisji odorów z przechowywania odchodów zwierząt najsilniejszy wpływ posiada obecność ściołu, wyjściowy stosunek C/N oraz odpowiednie natlenienie. Największe emisje odorów związane są z przechowywaniem gnojowicy od krów mlecznych jako płynnego nawozu organicznego.

W zakresie emisji odorantów z utrzymania drobiu identyfikuje się przeszło połowę mniej związków chemicznych, niż w przypadku pozostałych gatunków. Ograniczenie zakresu emisji dotyczy wszystkich grup chemicznych. W zakresie emisji związków z różnych grup chemicznych odnotowuje się stosunkowo wysoki udział fenoli, merkaptanów oraz alkanów. W poszczególnych grupach związków chemicznych dominują te o wyższej zawartości węgla w cząsteczce. Wielkość emisji odorów z utrzymania jest istotnie mniejsza niż u pozostałych gatunków, tak w przeliczeniu na sztukę jak i jednostkę powierzchni budynku. Najwyższą emisje z przechowywania nawozów organicznych w utrzymaniu drobiu, stwierdzono w przypadku czystego pomiotu. Za stan taki odpowiada niekorzystny stosunek C/N i brak fazy termofilnej.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.