Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 16 grudnia 2018 19:04:56
Odwiedziło nas: 9173069 gości (dzisiaj: 1731, wczoraj: 1520)
Prace badawcze w 2010 roku

Temat 4423.1

"Opracowanie modelu optymalizacji kierunku i skali produkcji zwierzęcej w gospodarstwach różnych regionów kraju"

Autorzy: dr inż. A. Borecka

Opis

Celem badań było ustalenie związków między skalą a opłacalnością produkcji w gospodarstwach produkujących mleko, żywiec wieprzowy oraz żywiec jagnięcy. Dokonano oceny efektywności ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw utrzymujących różną liczbę zwierząt w różnych regionach. Badania prowadzono w wybranych 379 gospodarstwach o różnej skali produkcji mleka, żywca wieprzowego oraz żywca jagnięcego w odmiennych rolniczo regionach. Do gromadzenia danych opracowano kwestionariusz, w którym bezpośrednio u rolników odnotowywano dane dotyczące warunków organizacyjnych, produkcyjnych i ekonomicznych. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż skala produkcji żywca wieprzowego, żywca jagnięcego oraz mleka w badanych gospodarstwach odegrała znaczącą rolę w końcowych wynikach produkcyjnych oraz ekonomicznych. Większy rozmiar produkcji pozwolił wygenerować wyższe dochody, jednocześnie zmniejszając jednostkowe koszty produkcji. Ponadto w gospodarstwach o większej skali w porównaniu z gospodarstwami mniejszymi odnotowano:

• wyższą cenę sprzedaży: żywca wieprzowego (od 2,83% do 3,85%); żywca jagnięcego (od 9,37% do 15,64%); mleka (od 8,51% do 8,82%)

• wyższy dochód z działalności w przeliczeniu na 1 kg żywca oraz na 1 litr mleka: żywca wieprzowego (od 131,25% do 227,7%); żywca jagnięcego (od 20,99% do 98,48%); mleka (od 25% do 129%)

• lepsze wyniki produkcyjne: większą liczbę miotów od lochy w roku (od 4,36% do 5,85%); wyższą wydajność mleczną krów (od 1,58% do 1,86%); wyższą zawartość tłuszczu w mleku (od 1,70% do 2,58%); wyższą plenność owiec (o 13,01%).

Opracowano regresyjny model dochodu z poszczególnych kierunków produkcji zwierzęcej.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.