Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: niedziela, 20 stycznia 2019 14:52:39
Odwiedziło nas: 9236079 gości (dzisiaj: 945, wczoraj: 1011)
Prace badawcze w 2010 roku

Temat 4424.1

"Wpływ wskaźników reprodukcji na poprawę efektywności ekonomicznej w stadach bydła mlecznego"

Autorzy: dr inż. E. Sowula-Skrzyńska

Opis

Celem badań była ocena wpływu wybranych wskaźników reprodukcyjnych na efektywność ekonomiczną produkcji mleka oraz określenie strat finansowych przy odchyleniach od optymalnych wartości wskaźników rozrodu krów mlecznych.

Badania prowadzono w latach 2008-2010. Gospodarstwa, z których pozyskiwano informacje położone były w Polsce południowej. Materiał źródłowy gromadzony był w trzech spółkach utrzymujących łącznie 1236 krów oraz w 80 gospodarstwach indywidualnych charakterystycznych dla regionu z najczęściej występującą skalą produkcji – stado około 20 krów. W obiektach tych utrzymywano łącznie 1463 krowy.

Obok czynników genetycznych i żywieniowych decydujący wpływ na efektywność produkcji zwierzęcej i dochodowość gospodarstwa ma prawidłowy przebieg rozrodu zwierząt. Korzystne dla krów, z punktu fizjologicznego, przesunięcie terminu ponownego zacielenia może pociągać za sobą skutki ekonomiczne, polegające na zmniejszeniu dochodu uzyskiwanego z produkcji mleka, ponieważ wydłuża się wówczas końcowa faza laktacji, w której udoje są niższe.

Analizując obniżenie produkcji mleka w wyniku przedłużającego się okresu międzywycieleniowego stwierdzono, że ma ono związek z poziomem wydajności mlecznej stada i waha się od 896,33 l u krów z wydajnością 5000 l mleka rocznie do 2622,65 l u krów z wydajnością powyżej 10 000 l. To zmniejszenie produkcji przekłada się na obniżenie dochodu, które w gospodarstwach specjalistycznych wahało się od 188,23 do 869,81 zł na krowę, a w gospodarstwach rodzinnych 244 zł.

Procentowe zmniejszanie się dochodu z produkcji mleka spowodowane przedłużającym się okresem międzywycieleniowym w znacznym stopniu zależy od poziomu wydajności krów. U wysokowydajnych krów powyżej 9000 l rocznie wskaźnik ten jest niższy średnio o 6,92%, niż u krów z wydajnością 5000 l. Jeżeli rozpatrujemy procentowe zmniejszanie się dochodu z produkcji mleka w zależności od liczby dni wydłużających OMW, to w gospodarstwach specjalistycznych wahało się średnio od 1,85% przy 10 dniach do około 30,17% powyżej 90 dni, a w gospodarstwach rodzinnych wahało się średnio od 2,29% przy 10 dniach do około 29,75% powyżej 90 dni.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.