Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: czwartek, 21 lutego 2019 21:50:14
Odwiedziło nas: 9288009 gości (dzisiaj: 1415, wczoraj: 1773)
Prace badawcze w 2010 roku

Temat 5131.5

"Wpływ postępowania przedubojowego na wskaźniki stresu oraz jakość mięsa kurcząt rzeźnych"

Autorzy: prof. dr hab. E. Herbut, mgr inż. J. Doktor

Opis

Celem badań było określenie reakcji szybko rosnących brojlerów i kurcząt o spowolnionym tempie wzrostu na działanie stresu wynikającego z postępowania przedubojowego oraz określenie jego wpływu na kształtowanie się cech jakości mięsa drobiowego. Badania przeprowadzono w dwóch etapach, a w każdym z nich wykonano dwa doświadczenia, zróżnicowane pod względem wieku ptaków w momencie uboju (42 i 56 dni). Materiał badawczy stanowiły kurczęta Hubbard: Flex i JA 957. Ptaki grup doświadczalnych poddano działaniu stresu wywołanego głodzeniem i transportem do rzeźni. Oceniono następujące parametry: masa ciała, temperatura rektalna, wskaźniki biochemiczne krwi (glukoza, białko całkowite, trójglicerydów, mleczany, kwas moczowy oraz hormony tarczycy, kortykosteron), fizyko-chemiczne cechy mięśni piersiowych i nóg (pH, przewodnictwo elektryczne, barwa, skład chemiczny, wodochłonność, wyciek, straty termiczne, wydajność technologiczna i siła cięcia). Zastosowane procedury przed ubojem wpływają na zmianę większości oznaczonych wskaźników biochemicznych krwi, co jest uzależnione głównie od czasu trwania postępowania przedubojowego. Młodsze ptaki wykazują silniejszą reakcję stresową na pierwsze czynności manipulacyjne postępowania przedubojowego, niż ptaki odchowane 2 tygodnie dłużej. Niezależnie od grupy genetycznej i wieku uboju długi czas postępowania przed ubojem (16h) wywołuje istotną reakcję stresową kurcząt, a czynności związane z transportem (4h) nie stanowią tak dużego obciążenia dla ich organizmu. Zastosowanie po transporcie oczekiwania na ubój wpływa na złagodzenie reakcji kurcząt na zadane postępowanie przed ubojem jedynie u młodszych, wolno rosnących ptaków. Spośród większości grup, kurczęta JA 957 charakteryzowały się wyższym stężeniem kortykosteronu w surowicy, co wskazuje na ich większą wrażliwość na stres przedubojowy. Zastosowane warianty postępowania przedubojowego wpływają na jakość i przydatność technologiczną mięśni. W odniesieniu do większości ocenianych cech jakości mięsa, wpływ postępowania zależał od pochodzenia ptaków. Po zastosowaniu 16-godzinnych procedur przed ubojem stwierdzono polepszenie wskaźników przydatności technologicznej mięśni nóg ptaków. Głodzenie i transport przed ubojem wpływają na obniżenie wartości odżywczej mięśni piersiowych kurcząt wolno rosnących, powodując spadek poziomu białka w tkance. Niezależnie od sposobu postępowania przed ubojem, mięśnie piersiowe ptaków Flex i JA 957 różnią się pod względem pH24h, barwy, wodochłonności, strat termicznych, siły cięcia i składu chemicznego. Wyniki potwierdziły znaczną rolę przemian metabolicznych w kształtowaniu cech jakościowych mięsa kurcząt brojlerów. Ze wszystkich wskaźników biochemicznych krwi, trójglicerydy, glukoza oraz trójjodotyronina najczęściej istotnie korelują z cechami jakości mięsa.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.