Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: czwartek, 21 lutego 2019 21:46:59
Odwiedziło nas: 9287980 gości (dzisiaj: 1386, wczoraj: 1773)
Prace badawcze w 2010 roku

Temat 5224.1

"Wpływ udziału oleju lnianki siewnej (Camelina sativa) w dawkach dla kurcząt brojlerów i niosek na wskaźniki jakości mięsa oraz jaj"

Autorzy: prof. dr hab. M. Pietras

Opis

Celem badań było określenie wpływu zastosowania oleju lnianki siewnej jako komponentu mieszanki paszowej dla kurcząt brojlerów oraz kur niosek na wskaźniki jakości mięsa oraz jaj. Przeprowadzono dwa doświadczenia. W doświadczeniu I, kurczęta brojlery komercyjnej linii Ross308 (600 szt.), odchowywano na ściółce w standardowych warunkach żywienia i utrzymania. W drugim okresie odchowu, grupa kontrolna (I) otrzymywała mieszankę typu grower, zawierającą w swoim składzie 6% oleju rzepakowego. Grupy doświadczalne żywiono mieszankami zawierającymi odpowiednio, 3% oleju rzepakowego i 3% oleju lnianki (II) oraz 6% oleju lnianki siewnej (III). Kontrolowano indywidualnie masę ciała kurcząt, grupowo zużycie paszy oraz ilość kurcząt padłych. Po zakończeniu odchowu, ubito po 8 szt. kurcząt z każdej grupy. Wykonano uproszczoną analizę rzeźną tuszek. W pobranych próbkach krwi określono zawartość tłuszczu całkowitego, triacylgliceroli, cholesterolu całkowitego i jego frakcji. W próbkach mięśni piersiowych, oznaczono zawartość suchej masy, białka całkowitego i tłuszczu surowego, skład kwasów tłuszczowych oraz TBA po 6 miesiącach przechowywania w stanie głębokiego zamrożenia. Mięso poddano ocenie organoleptycznej. W doświadczeniu II, nioski Hy-Line (45 szt.) w wieku 23 tyg. odchowywano w przedziałach po 15 szt., w standardowych warunkach środowiska. Kury żywiono do woli mieszankami paszowymi przy stałym dostępie do wody. Grupa kontrolna (I) otrzymywała standardową mieszankę, zawierającą w swoim składzie 3% oleju rzepakowego. Grupy doświadczalne żywiono mieszankami zawierającymi odpowiednio, 1,5% oleju rzepakowego i 1,5% oleju lnianki (grupa II) oraz 3% oleju lnianki siewnej (grupa III). Masę ciała kur określano przed rozpoczęciem doświadczenia (w wieku 23 tyg.) oraz po zakończeniu okresu doświadczalnego (w wieku 27 tyg.). Zużycie paszy określano grupowo. Codziennie notowano ilość zniesionych jaj i określano ich masę. Do oceny parametrów jakości, jaja zbierano w okresie ostatnich trzech dni doświadczenia. Oznaczono jakość jaj, skład chemiczny żółtka oraz określono profil kwasów tłuszczowych. Ocenie organoleptycznej poddano jaja gotowane. Uzyskane wyniki poddano weryfikacji statystycznej wykorzystując program komputerowy Statgraphics Plus 4.0. Stwierdzono, że wprowadzenie oleju lnianki siewnej do mieszanek paszowych typu grower dla kurcząt brojlerów nie wywiera istotnego wpływu na parametry odchowu i jakość tuszek z tendencją do zmniejszania udziału tłuszczu sadełkowego w tuszce, zwiększa zawartość białka ogólnego w mięsie piersi oraz modyfikuje skład kwasów tłuszczowych lipidów mięsa piersi w kierunku pożądanym z punktu widzenia dietetyki człowieka. Udział 6% oleju w mieszance istotnie obniża zawartość cholesterolu całkowitego i HDL w osoczu krwi kurcząt. Olej lnianki nie pogarszał walorów smakowo-zapachowych mięsa gotowanego. Zastosowanie oleju lnianki siewnej w żywieniu kur nie wpłynęło ujemnie na masę jaj i jakość białka oraz walory smakowo-zapachowe. Stwierdzono natomiast istotny wzrost masy żółtka w grupie kur żywionych paszą zawierającą 1,5% wymienionego oleju. W grupie tej obserwowano również tendencję do wzrostu procentowego udział żółtka w jaju. Wprowadzenie 3% oleju lnianki w skład komponentów mieszanki paszowej dla niosek spowodowało obniżenie się zawartości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych w lipidach żółtka oraz istotny wzrost zawartości kwasów PUFA n-3 w porównaniu do grupy kontrolnej, głównie kwasów ALA i DHA.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.