Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: środa, 16 stycznia 2019 15:56:39
Odwiedziło nas: 9228877 gości (dzisiaj: 1564, wczoraj: 1431)
Prace badawcze w 2011 roku

Zadanie 02-1.00.1

"Rozwój metod klonowania somatycznego zwierząt gospodarskich"

Cel zadania

rozwój metod klonowania somatycznego kóz i świń

Opis

Stymulowano proces przeprogramowania aktywności transkrypcyjnej genomu jądrowego zarodków klonalnych kozy poprzez wykorzystanie trichostatyny A (TSA; inhibitor deacetylaz histonów) do sztucznej modyfikacji epigenomowej zarówno komórek somatycznych-dawców jąder jak i oocytów zrekonstruowanych z jąder modyfikowanych komórek. Kolejnym celem badań było określenie wpływu dwustopniowej modulacji procesu epigenetycznego przeprogramowania zarówno genomu komórek-dawców jąder, jak i zrekonstruo-wanych oocytów na przed- i poimplantacyjne kompetencje rozwojowe zarodków kozy uzyskanych techniką klonowania somatycznego. Ponadto, badano wpływ TSA i/lub roskowityny (RSCV; inhibitor kinazy czynnika dojrzewania mejotycznego - MPF) na efektywność jądrowo-cytoplazmatycznego dojrzewania oocytów-biorców jąder komórek somatycznych w klonowaniu świń. Oceniano także przedimplantacyjne kompetencje rozwojowe klonalnych zarodków świni zrekonstruowanych z jąder dwóch typów epigenetycznie modulowanych komórek fibroblastycznych, w zależności od zastosowania trzech systemów pozaustrojowego dojrzewania mejotycznego oocytów. Ostatnim celem była ocena kompetencji rozwojowych in vivo zarodków świni zrekonstruowanych z jąder dwóch typów epigenetycznie modulowanych komórek fibroblastycznych (fibroblastów tkanki skórno-powłokowej płodów lub dorosłych osobników). Dwustopniowe użycie TSA do indukcji epigenetycznych modyfikacji zarówno na etapie hodowli komórek-dawców jąder, jak i po rekonstrukcji oocytów przyczyniło się do istotnej poprawy przedimplantacyjnych kompetencji zarodków klonalnych kozy, wyrażonej wzrostem odsetka uzyskanych morul i blastocyst klonalnych. Rozwój in vivo zarodków klonalnych kozy poddanych dwustopniowej inkubacji w obecności TSA, ograniczony był do wczesnych faz fetogenezy. Obecność pęcherzy płodowych z objawami wczesnej resorpcji potwierdzono u 2 samic-biorczyń, do dróg rodnych których transferowano zarodki w stadiach 2-4-komórkowych. Efektywność dojrzewania in vitro oocytów świni była istotnie wyższa w systemie hodowli z zastosowaniem TSA niż w systemach hodowli z zastosowaniem RSCV lub w pożywce pozbawionej TSA lub RSCV. Kompetencje jąder komórkowych transformowanych epigenetycznie (z użyciem TSA) fibroblastów tkanki skórno-powłokowej płodów do pokierowania przedimplantacyjnym rozwojem klonalnych zarodków świni były wyższe niż kompetencje jąder fibroblastów tkanki skórno-powłokowej dorosłych osobników, niezależnie od zastosowanych systemów dojrzewania in vitro oocytów-biorców jąder somatogenicznych. Potencjał rozwojowy in vitro zarodków zrekonstruowanych z jąder epigenetycznie zmodyfikowanych fibroblastów tkanki skórno-powłokowej płodów lub dorosłych osobników oraz z oocytów dojrzewających w obecności TSA był znacznie wyższy niż potencjał rozwojowy zarodków klonalnych uzyskanych z oocytów dojrzewających w pozostałych wariantach hodowli. Dojajowodowy transfer zarodków świni zrekonstruowanych z jąder komórek fibroblastycznych, inkubowanych w obecności TSA, nie skutkował ich rozwojem poimplantacyjnym w macicy samic-biorczyń. Nie stwierdzono bowiem obecności pęcherzy płodowych w rogach macicy pseudociężarnych matek zastępczych na podstawie badań ultrasonograficznych w 30.-35. dniu po transferze zarodków klonalnych.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2019 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.