Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: środa, 19 grudnia 2018 11:14:31
Odwiedziło nas: 9176708 gości (dzisiaj: 678, wczoraj: 1318)
Prace badawcze w 2011 roku

Zadanie 02-4.00.1

"Pozaustrojowa produkcja zarodków zwierząt"

Cel zadania

- określenie jakości plemników warunkujących uzyskanie wysokiej jakości zarodków
- rozwój technologii pozaustrojowej produkcji zarodków zwierząt gospodarskich

Opis

Zakończono badania nad określeniem stopnia zaawansowania zmian apoptotycznych w przechowywanym nasieniu knurów w zmodyfikowanych rozcieńczalnikach oraz określenie ewentualnych zależności pomiędzy stopniem zaawansowania zmian biochemicznych w plemnikach a kompetencjami rozwojowymi zarodków. Poprawę własności konserwujących nasienia planowano uzyskać poprzez dodanie hialuronianu, substytutów białek zwierzęcych i nowej generacji antybiotyków, które osłaniałyby błony komórkowe przed uszkodzeniami i mogłyby korzystnie wpływać na zdolności zapładniające plemników. Do realizacji w/w celów podzielono podzadanie na następujące etapy badawcze: 1. Modyfikacja rozcieńczalników do nasienia knura pozwalającego na długotrwałe przechowywanie w temperaturach dodatnich; 2. Określenie wartości rozcieńczalników poprzez analizę zmian apoptotycznych w plemnikach; 3. Określenie zdolności zapładniających plemników przechowywanych w różnych rozcieńczalnikach poprzez analizę zarodków uzyskanych od inseminowanych loch w/m nasieniem.

Zakończono badania celem których było określenie wpływu białka roślinnego, jako substytutu surowicy zwierzęcej w hodowli in vitro oocytów bydlęcych na ich dojrzewanie i zdolności rozwojowe. Novum doświadczenia to zastosowanie jako dodatku do pożywki hialuronianu w celu zwiększenia dojrzałości cytoplazmatycznej oocytu oraz zastosowanie białka roślinnego w pożywce do dojrzewania oocytów bydlęcych in vitro.

Zaobserwowano wyższą liczbę blastocyst z zapłodnienia oocytów hodowanych w obecności 150ul HA. Wykazano statystycznie istotne różnice (P<0,05) w liczbie jader apoptotycznych w blastocystach uzyskanych z zapłodnienia oocytów hodowanych w pożywce P1+GC+HA150ul a oocytach hodowanych w pożywce kontrolnej oraz statystycznie wysoko istotne różnice (P<0,01) w indeksie apoptotycznym DCI pomiędzy ww. grupami. Sugeruje to, że HA wywiera pozytywny wpływ na jakość blastocyst mierzoną poziomem fragmentacji DNA. Celowe byłoby przetestowanie wpływu suplementacji hialuronianem o wyższym stężeniu niż dotychczas stosowane np. 300 ul na 2 ml pożywki. Zaobserwowano niekorzystną interakcje pomiędzy hialuronianem i białkiem roślinnym. Wykazano, że absorbcyjna spektroskopia w zakresie podczerwieni z zastosowaniem transformaty Fouriera znajduje zastosowanie dla oceny jakości blastocyt.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.