Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Strona główna
Dzisiaj jest: czwartek, 18 października 2018 16:18:35
Odwiedziło nas: 9093942 gości (dzisiaj: 1426, wczoraj: 1508)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 05-1.00.1

"Fizjologiczne i żywieniowe czynniki warunkujące wykorzystanie przez zwierzęta składników pokarmowych pasz"

Cel zadania

określenie fizjologicznych i żywieniowych uwarunkowań wchłaniania składników pokarmowych, strawności aminokwasów, obecności substancji przeciwodżywczych w paszach i ich wpływu na zwierzęta, i procesy fizjologii trawienia w aspekcie spożycia i wykorzystania pasz

Opis

Kontynuowano badania nad określeniem zawartości polisacharydów nie skrobiowych w gatunkach zbóż uprawianych w Polsce, w różnych odmianach i miejscowościach ich uprawy, w tym rodzaju i stężenia poszczególnych polisacharydów. Podjęto próbę określenia który z czynników (gatunek, odmiana, miejsce uprawy) najsilniej oddziałuje na zawartość polisacharydów nie skrobiowych w ziarnie zbóż, uznając że substancje antyodżywcze, obniżają strawność, szczególnie aminokwasów w jelicie cienkim. Przebadano 48 próbek ziarna następujących gatunków i odmian zbóż: jęczmień ozimy i jary, owies jary, pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, żyto ozime. Przebadano po dwie odmiany w obrębie każdego gatunku i formy zbóż pochodzące z 6 Stacji Oceny Odmian, określając całkowity poziom polisacharydów nieskrobiowych i poziom polisacharydów nieskrobiowych rozpuszczalnych. Uzyskane wyniki poddawane są weryfikacji statystycznej.

Kontynuowano badania nad strawnością jelitową białka zbóż u kurcząt brojlerów w różnym wieku. Dane dotyczące pszenicy wskazują na istotnie wyższą strawność pozorną aminokwasów u 14-dniowych kurcząt, w porównaniu z 28-dniowymi w przypadku metioniny i cystyny, argininy, izoleucyny i leucyny oraz asparaginy, seryny i alaniny; oraz w porównaniu z 42-dniowymi w przypadku lizyny, metioniny i cystyny, izoleucyny, leucyny, waliny, fenyloalaniny, histydyny, tryptofanu oraz asparaginy i tyrozyny. Z wyjątkiem asparaginy, różnice w strawności aminokwasów białka pszenicy między kurczętami w wieku 28 i 42 dni nie były istotne. Dla kukurydzy stwierdzono istotnie niższą strawność pozorną aminokwasów u 2-tygodniowych kurcząt, w porównaniu z 4-tygodniowymi w przypadku lizyny, cystyny, argininy, leucyny, waliny, histydyny i tryptofanu oraz asparaginy i tyrozyny; oraz w porównaniu z 6-tygodniowymi w przypadku lizyny, cystyny, treoniny, argininy, leucyny, waliny, histydyny, tryptofanu oraz asparaginy, glutaminy, proliny, glicyny i tyrozyny. Z wyjątkiem tyrozyny i proliny, różnice w strawności aminokwasów białka kukurydzy między kurczętami w wieku 28 i 42 dni nie były istotne. Rozpoczęto część eksperymentalną drugiej fazy badań nad oceną stopnia wykorzystania przez rosnące kurczęta brojlery w wieku 14, 28 i 42 dni aminokwasów zawartych w ziarnie jęczmienia jarego typu pastewnego oraz pszenżyta ozimego. Kolekcję treści jelita biodrowego w kolejnych okresach wzrostu przeprowadzono metodą ubojową, po eutanazji ptaków dawką anestetyku, uzyskując materiał biologiczny do analiz chemicznych.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.