Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12 422 88 52
fax 12 422 80 65
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
tel. (Centrala) 12 357 25 00
tel. (Sekretariat) 12 357 27 00
fax 12 285 67 33
Dzisiaj jest: wtorek, 16 października 2018 6:11:38
Odwiedziło nas: 9089935 gości (dzisiaj: 542, wczoraj: 1523)
Prace badawcze w 2012 roku

Zadanie 06-3.00.1

"Ekologiczna i zrównoważona produkcja zwierzęca"

Cel zadania

celem badań prowadzonych w ramach zadania dotyczącego ekologicznej i zrównoważonej produkcji zwierzęcej jest określenie podstawowych normatywów produkcji niezbędnych dla efektywnego chowu zwierząt w warunkach ekologicznej oraz zrównoważonej produkcji dla uzyskania wysokiej jakości surowców pochodzenia zwierzęcego

Opis

Celem badań prowadzonych w ramach zadania dotyczącego ekologicznej i zrównoważonej produkcji zwierzęcej jest określenie zasad produkcji niezbędnych dla efektywnego chowu zwierząt w warunkach ekologicznej oraz zrównoważonej produkcji dla poprawy dobrostanu, a także uzyskania wysokiej jakości surowców pochodzenia zwierzęcego. Realizowana w 2012 roku tematyka badawcza w ramach dotyczyła drobiu, bydła mlecznego oraz produkcji jagniąt rzeźnych metodami ekologicznymi.

Rozpoczęto realizację badań dotyczących określenia wpływu wieku i rasy kur nieśnych na behawior oraz jakość jaj w chowie ekologicznym. W odchowie metodami ekologicznymi uwzględniono rasy Sussex, Zielononóżka kuropatwiana i Rhode Island Red.

Rozpoczęto również badania, których tematem jest ocena wpływu warunków środowiskowych na jakość mleka i dobrostan zwierząt w ekologicznym chowie krów mlecznych. W okresie sprawozdawczym badano wpływ warunków środowiskowych na behawior, zdrowotność, jakość i efektywność produkcji ekologicznych krów w zależności od sposobu ich utrzymania. Doświadczenie przeprowadzono w sezonie pastwiskowym na krowach mlecznych rasy polskiej czarno białej utrzymywanych konwencjonalnie bez dostępu do pastwiska i wybiegu oraz na krowach utrzymywanych metodami ekologicznymi z dostępem do pastwiska lub wybiegu. W grupie krów, które wychodziły na pastwisko odnotowano wyższą wydajność oraz niższy procent tłuszczu w mleku w porównaniu do krów, które przebywały w tym czasie na wybiegach. Jednak najwyższą wydajność uzyskały krowy utrzymywane bez dostępu do wybiegów i pastwiska. Pomiary ilości ruchu wykazały znacznie większą aktywność ruchową krów korzystających z pastwiska.

Określano optymalną, ubojową masę ciała jagniąt mięsnych, Suffolk oraz owca pomorska utrzymywanych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Jagnięta odchowywano w systemie ujednoliconego żywienia grupowego, zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, a udział pasz treściwych nie przekroczył 40% s. m. dawki/rok. Do 14. dnia życia jagnięta były żywione wyłącznie mlekiem matki. Od 14. dnia do wieku około 70 dni oprócz mleka matki otrzymywały siano łąkowe oraz paszę treściwą. Od miesiąca maja jagnięta przebywały na pastwisku stanowiącym podstawę ich żywienia, z suplementacją śrutą zbożową. Uboje doświadczalnych jagniąt przeprowadzono w dwóch kategoriach wagowych: 25-28 kg oraz 36-39 kg. Stwierdzono, iż jagnięta Suffolk charakteryzowały się lepszymi przyrostami i końcową masą ciała w obu kategoriach wagowych w porównaniu do jagniąt owcy pomorskiej. Wykazano także, że jagnięta grup odchowywanych do niższej kategorii wagowej wyróżniały się wyższą wydajnością rzeźną, przy wysokim udziale wyrębów cennych w półtuszy.

Powrót do wszystkich tematów

 
© 2008-2018 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.