Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 17:43:19
Odwiedziło nas: 11953930 gości (dzisiaj: 2545, wczoraj: 1972)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Prace badawcze w 2008 roku

Rozwiń wszystko

Temat 1115.1
"Określenie markerów genetycznych dających możliwość selekcji świń na cechy użytkowe"
Temat 1117.5
"Profil histochemiczny mięśni i jakość mięsa kurcząt rzeźnych różnych ras i odmian genetycznych"
Temat 1119.2
"Ocena zmienności genu kwaśnego mięsa u świń linii 990"
Temat 1221.1
"Zmiany parametrów genetycznych i produkcyjnych w rodach kur nieśnych na przestrzeni ośmiu lat"
Temat 1226.1
"Oszacowanie parametrów genetycznych dla cech tucznych i rzeźnych uwzględnionych w nowej metodzie oceny przyżyciowej"
Temat 1228.1
"Określenie zależności pomiędzy intensywnością wzrostu młodych owiec a ich późniejszą użytkowością"
Temat 1230.1
"Wpływ krzyżowania kur ras rodzimych i kogutów mięsnych na tempo wzrostu, jakość mięsa i wyniki produkcyjne mieszańców"
Temat 1231.1
"Opracowanie metody oceny samców dla Stacji Unasieniania Królików"
Temat 1232.1
"Próba zastosowania dwukierunkowej selekcji na aktywność ruchową królików"
Temat 1315.1
"Ocena wartości hodowlanej koni rasy huculskiej pod kątem ochrony zasobów genetycznych"
Temat 1321.1
"Bank DNA ptaków stanowiących zasoby genetyczne i rezerwę materiału hodowlanego drobiu w Polsce"
Temat 1323.1
"Określenie stopnia inbredu i spokrewnienie w chronionej i masowej populacji bydła polskiego czerwonego"
Temat 2120.1
"Porównanie różnych technik spektrometrii atomowej do oznaczania arsenu i selenu w paszach z uwzględnieniem występowania nieorganicznych form pierwiastków"
Temat 2122.1
"Walidacja metod oznaczania polisacharydów nieskrobiowych i jodu w paszach i żywności"
Temat 2236.1
"Optymalizacja poziomów treoniny i tryptofanu w dawkach pokarmowych dla tuczników wysokomięsnych"
Temat 2238.1
"Kiszone ziarno kukurydzy jako główne źródło energii w dawkach pokarmowych dla krów mlecznych i cieląt"
Temat 2239.1
"Wpływ dodatku enzymów fibrolitycznych do dawek pokarmowych (TMR) na pobranie paszy, produkcyjność i składniki mleka krów"
Temat 2240.1
"Trawienie in sacco frakcji białkowych i węglowodanowych wybranych pasz w zależności od udziału włókna w dawce pokarmowej dla bydła"
Temat 2242.1
"Wpływ dowolnego skarmiania paszy objętościowej i dodatku maślanu sodu na pobranie składników pokarmowych, rozwój żwacza i wyniki odchowu cieląt"
Temat 2243.1
"Wpływ postaci ziarna kukurydzy na fermentację skrobi w żwaczu, wyniki odchowu cieląt i jakość mięsa"
Temat 2244.1
"Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe oraz preparaty ziołowe jako prozdrowotne dodatki do paszy dla prosiąt"
Temat 2245.1
"Wpływ intensywności żywienia w okresie rozwoju zarodkowego i odchowu prosiąt na produkcyjność świń"
Temat 2246.1
"Bilansowanie aminokwasów diety dla potrzeb ekologicznego żywienia kur"
Temat 2247.1
"Wpływ tłuszczu paszowego i preparatu ziołowego na wybrane funkcje wydzielnicze przewodu pokarmowego, pobieranie pokarmu i wyniki odchowu kurcząt brojlerów"
Temat 2251.5
"Rola ghreliny w mechanizmach regulacji pobierania pokarmu u kurcząt brojlerów"
Temat 2303.1
"Wartość pokarmowa makuchu rzepakowego i jego efektywność w tuczu świń"
Temat 3118.1
"Zastosowanie epitopów białek osocza krwi w diagnozowaniu poziomu odporności na zapalenia wymion oraz stopnia zainfekowania mleka u owiec"
Temat 3207.1
"Uzyskiwanie sond molekularnych do lokalizacji sekwencji DNA na chromosomach"
Temat 3209.1
"Markery genetyczne heterosomów w aspekcie charakterystyki genetycznej rodziny Bovidae"
Temat 3210.1
"Polimorfizm markerów genetycznych strukturalnej niestabilności genomu a użytkowość rozpłodowa świń"
Temat 3211.5
"Wykorzystanie zestawu molekularnych sond malujących do identyfikacji zmian chromosomów koni z zaburzeniami funkcji reprodukcyjnych"
Temat 3213.5
"Określenie lokalizacji i funkcji genu DMRT1 (Doublesex and Mab-3 related transcription factor 1) u wybranych gatunków zwierząt hodowlanych"
Temat 3330.1
"Wpływ fenotypu komórek-dawców jąder na przed- i poimplantacyjny rozwój transgenicznych zarodków kozy uzyskanych techniką klonowania somatycznego"
Temat 3331.1
"Potencjał rozwojowy zarodków króliczych uzyskiwanych różnymi metodami klonowania somatycznego"
Temat 3332.1
"Badanie wybranych cech nasienia i zarodków transgenicznych świń"
Temat 3334.5
"Wpływ hodowli in vitro i kriokonserwacji na fragmentację jądrowego DNA przedimplantacyjnych zarodków świni"
Temat 3414.1
"Określenie warunków przygotowania, transportu i konserwacji nasienia ogierów sortowanego przy użyciu cytometrii przepływowej"
Temat 3419.1
"Opracowanie technologii zwiększającej wartość biologiczną konserwowanego nasienia tryka"
Temat 3420.5
"Wykrywanie i ocena wpływu apoptozy na zdolność zapładniającą plemników knura"
Temat 4130.1
"Możliwość zastosowania termowizji do diagnozowania temperatury zewnętrznych narządów krów i świń"
Temat 4132.1
"Chów winniczka (Helix pomatia) w polikulturze z Helix aspersa, w różnych warunkach użytkowania"
Temat 4213.5
"Określenie stopnia interakcji organizmu i środowiska w ekologicznym chowie niosek oraz kurcząt rzeźnych utrzymywanych w systemie otwartym"
Temat 4214.1
"Określenie przydatności i przystosowania do chowu ekologicznego zestawów towarowych kurcząt rzeźnych oraz kurcząt ras zachowawczych"
Temat 4216.7
"Opracowanie i wdrożenie proekologicznej technologii produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym"
Temat 4217.7
"Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji mleka w gospodarstwach stosujących zasady rolnictwa zrównoważonego w warunkach przyrodniczych Pogórza"
Temat 4219.1
"Określenie preferencji ziół przez różne rasy i grupy produkcyjne świń w ekologicznych warunkach utrzymania"
Temat 4320.1
"Wpływ warunków przechowywania obornika na przebieg procesów dekompozycji."
Temat 5112.3
"Wpływ genotypu i systemu chowu kur krajowej hodowli na cechy jakości jaj spożywczych"
Temat 5113.1
"Wpływ krzyżowania jenotów o różnym typie okrywy włosowej na jakość surowca futrzarskiego"
Temat 5119.1
"Wpływ pochodzenia kurcząt brojlerów i wieku stada rodzicielskiego na wyniki odchowu, cechy rzeźne i jakość mięsa"
Temat 5215.1
"Tokotrienole zbóż paszowych i czynniki na nie wpływające"
Temat 5216.1
"Efektywność nowych szczepów bakterii priobiotycznych w żywieniu kurcząt rzeźnych i ich wpływ na jakość mięsa"
Temat 5217.1
"Zwiększanie efektywności dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) w żywieniu kur niosek i kurcząt brojlerów"
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.