Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 8:27:17
Odwiedziło nas: 11958318 gości (dzisiaj: 628, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Prace badawcze w 2009 roku

Rozwiń wszystko

Temat 1120.6
"Zbadanie wpływu wieku i rasy świń na poziom ekspresji genów miostatyny i hormonu wzrostu"
Temat 1121.5
"Ocena poziomu ekspresji genów insulinopodobnych czynników wzrostu (IGF1, IGF2, IGFBP3 i IGFBP5) w różnych okresach rozwoju osobniczego i ich związek z mięsnością świń."
Temat 1122.5
"Ocena ekspresji genów TMP2 i TNNT3 w różnych okresach rozwoju osobniczego i ich związek z mięsnością świń."
Temat 1124.1
"Analiza polimorfizmu genów H-FAPB oraz LEPR i jego powiązanie z zawartością tłuszczu śródmięśniowego (IMF), jakością mięsa i innymi cechami produkcyjnymi świń ras pbz, duroc i pietrain."
Temat 1125.5
"Polimorfizm i ekspresja genu PrP u świń."
Temat 1126.5
"Analiza fragmentu T2 genu TNNT3 w aspekcie polimorfizmu genetycznego oraz jego związek z cechami użytkowymi świń."
Temat 1225.1
"Wpływ zmian w otłuszczeniu loch w okresie ich użytkowania na cechy rozpłodowe i odchów prosiąt."
Temat 1227.1
"Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu poprzecznego przekroju tuszy do określenia mię-sności świń."
Temat 1233.1
"Zastosowanie warstwowych sieci neuronowych do predykcji parametrów mleczności u kóz."
Temat 1234.1
"Opracowanie metod kojarzeń w stadach hodowlanych świń przy wykorzystaniu danych z Centralnej Bazy Internetowej."
Temat 1235.1
"Opracowanie zasad oceny pokroju bydła mlecznego z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu."
Temat 1327.1
"Charakterystyka struktury genetycznej rodzimych ras owiec."
Temat 1441.1
"Określenie parametrów poubojowych u świń dające możliwość zwiększenia umięśnienia boczku na drodze selekcji."
Temat 1449.2
"Badania nad oceną możliwości zwiększenia masy mięśni ud i podudzi u gęsi Białych Ko-łudzkich®."
Temat 2123.1
"Walidacja metody oznaczania glukozynolanów w paszach z udziałem rzepaku."
Temat 2124.1
"Walidacja i porównanie metod oznaczania frakcji włókna w paszach."
Temat 2125.1
"Badania ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych przy wytwarzaniu pasz przemysłowych z udziałem dodatków paszowych.."
Temat 2248.1
"Czynniki żywieniowe zwiększające odporność przewodu pokarmowego kurcząt rzeźnych na kokcydiozę."
Temat 2249.2
"Wpływ produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego i poziomu produkcji na wyniki opasania buhajków i jakość mięsa."
Temat 2252.5
"Wpływ dodatku enzymów fibrolitycznych i żywych kultur drożdżowych w okresie okołopo-rodowym na aktywność fermentacyjną żwacza i wskaźniki produkcyjne krów mlecznych."
Temat 2254.5
"Wpływ dodatku krótko- i średnio-łańcuchowych kwasów tłuszczowych do paszy na wskaź-niki fizjologiczne i odchów prosiąt."
Temat 2302.1
"Gliceryna w rzepaku jako źródło energii w żywieniu kur niosek."
Temat 2304.1
"Efektywność makuchu rzepakowego w żywieniu loch, prosiąt i warchlaków."
Temat 2306.1
"Efektywność makuchu rzepakowego i gliceryny w żywieniu krów wysokomlecznych."
Temat 2309.2
"Wykorzystanie produktów ubocznych z wytwarzania biopaliw w żywieniu młodych gęsi rzeźnych."
Temat 3212.1
"Analiza wyspecjalizowanych struktur chromosomowych w kariotypie bydła, świń i koni."
Temat 3333.1
"Wpływ kriokonserwacji na ultrastrukturę oraz możliwości rozwojowe oocytów zwierząt gospodarskich"
Temat 3336.1
"Opracowanie technologii uzyskiwania zarodków kozich z oocytów pęcherzykowych pobie-ranych metodą przyżyciową."
Temat 3337.1
"Nowe nośniki egzogennego DNA w badaniach nad integracją i ekspresją genów w geno-mach zarodków królika i kozy."
Temat 3338.1
"Opracowania alternatywnych dla mikroiniekcji metod uzyskiwania transgenicznych świń."
Temat 3421.1
"Opracowanie kompleksowej oceny świeżego i konserwowanego nasienia knura – badania in vitro oraz in vivo."
Temat 4129.5
"Wpływ parametrów pola magnetycznego na rozrodczość i efekty wychowu fermowego śli-maków jadalnych z rodzaju Helix."
Temat 4133.2
"Wpływ typu behawioralno-fizjologicznej reakcji stresowej na efektywność selekcji linii ojcowskich królików oraz jej znaczenie w produkcyjności stada."
Temat 4135.1
"Badania nad możliwością ograniczenia liczby grup technologicznych krów dojnych utrzy-mywanych w systemie wolnostanowiskowym."
Temat 4139.2
"Zastosowanie kwasu mlekowego i probiotyków w technologii lęgu gęsi."
Temat 4218.1
"Wpływ ekologicznego żywienia krów rasy czb na produkcyjność i skład mleka."
Temat 4220.1
"Wpływ stosowania allopatycznych środków profilaktycznych na wyniki produkcyjne w ekologicznym chowie świń."
Temat 4319.1
"Wpływ metod filtracji na ograniczenie stopnia zanieczyszczenia powietrza z intensywnej produkcji zwierzęcej."
Temat 4321.1
"Określenie możliwości redukcji emisji gazów z różnych systemów utrzymania drobiu."
Temat 4422.1
"Ocena efektywności ekonomicznej w gospodarstwach owczarskich przy zastosowaniu ilo-ściowego i wartościowego progu rentowności."
Temat 5121.1
"Określenie zależności między występowaniem syndromu PSE a udziałem różnego typu włó-kien mięśniowych w mięśniu najdłuższym grzbietu świń."
Temat 5123.2
"Opracowanie różnych technologii wytwarzania serów twarogowych z mleka owiec."
Temat 5125.1
"Wpływ postępowania przedubojowego na jakość mięsa szybko- i wolnorosnących kurcząt."
Temat 5218.5
"Wpływ żywieniowej regulacji ekspresji endogennej delta-9-desaturazy u cieląt na walory funkcjonalne cielęciny."
Temat 5219.5
"Wpływ czynników żywieniowych na użytkowość rozpłodową i rzeźną królików oraz walory dietetyczne mięsa."
Temat 5221.1
"Badania nad biologicznymi i fitoterapeutycznymi właściwościami antocyjanów i zastoso-wania w żywieniu zwierząt monogastrycznych."
Temat 5222.2
"Efektywność modyfikacji jakości dietetycznej mięsa jagnięcego metodami żywieniowymi w zależności od metody obróbki termicznej."
Temat 5223.1
"Zawartość jodu w mleku krów w Polsce oraz możliwości jego zwiększenia na drodze ży-wieniowej."
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.