Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 17:55:50
Odwiedziło nas: 11953952 gości (dzisiaj: 2567, wczoraj: 1972)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Prace badawcze w 2010 roku

Rozwiń wszystko

Temat 1123.1
"Analiza sekwencji DNA w rejonie genu białka prionowego (PrP) u zwierząt gospodarskich"
Temat 1128.1
"Porównanie ekspresji genów warunkujących rozwój masy mięśni szynki u świń ras Pietrain i wbp"
Temat 1130.1
"Polimorfizm i ekspresja genów zlokalizowanych w rejonie locus CLPG u świń"
Temat 1133.1
"Ocena zmienności genów związanych z użytkowością rozpłodową oraz składem mleka loch ras matecznych"
Temat 1135.5
"Charakterystyka genu anhydrazy węglanowej III (CA3) pod kątem hipertrofii mięśniowej"
Temat 1236.5
"Opracowanie modelu genetycznego doskonalenia cech użytkowych świń z uwzględnie-niem przydatnych dla polskiej hodowli rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej"
Temat 1237.1
"Określenie zależności pomiędzy przebiegiem doju i płodnością a wybranymi cechami produkcyjnymi i pokroju u krów rasy simentalskiej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej"
Temat 1325.1
"Badania nad restytucją kozy karpackiej"
Temat 1329.1
"Ocena możliwości reintrodukcji chronionych ras kur nieśnych do ekstensywnych systemów utrzymania"
Temat 1330.1
"Analiza pokroju i cech produkcyjnych bydła polskiego czerwonego"
Temat 1331.1
"Zróżnicowanie kaczek ze stad zachowawczych pod względem cech reprodukcyjnych, jakości jaj i lizozymu"
Temat 1333.1
"Charakterystyka użytkowości polskich owiec górskich odmiany barwnej"
Temat 1334.1
"Charakterystyka kóz rasy karpackiej na tle innych ras hodowanych w Polsce"
Temat 1423.1
"Opracowanie i wdrożenie systemu szacowania wartości hodowlanej buhajów i krów metodą BLUP – model zwierzęcia na podstawie próbnych udojów"
Temat 1447.1
"Określenie u mięsnych ras bydła zależności między cechami przyżyciowymi a mięsnością ocenianą po uboju"
Temat 1450.1
"Badania nad wyborem optymalnej metody służącej do okresowego szacowania parametrów genetycznych cech funkcjonalnych bydła"
Temat 2126.1
"Walidacja metody oznaczania jodu w mleku z wykorzystaniem techniki spalania na mokro"
Temat 2253.5
"Wpływ fruktanów i kwasów organicznych na wykorzystanie składników mineralnych u drobiu"
Temat 2255.5
"Jelitowa strawność aminokwasów produktów ubocznych przetwarzania rzepaku i pozyskiwania bioetanolu – zastosowanie oznaczonych współczynników dla poprawy wykorzystania tych pasz w żywieniu młodych kurcząt"
Temat 2256.1
"Poprawa wskaźników odchowu prosiąt ssących przez wzbogacenie żywienia loch w okresie ciąży i laktacji"
Temat 2257.1
"Żywienie i fizjologiczne aspekty stosowania produktów serwatkowych w mieszankach paszowych dla kurcząt brojlerów"
Temat 2258.1
"Zawartość aminokwasów w ziarnach zbóż oraz strawność jelitowa białka nierozkładalnego w żwaczu"
Temat 2305.1
"Porównanie efektywności żywieniowej makuchu rzepakowego w żywieniu krów mlecznych i kurcząt rzeźnych"
Temat 2307.1
"Wpływ żywienia granulatem z dodatkiem makuchu rzepakowego na sezonowe wahania składu profilu wyższych kwasów tłuszczowych w mięsie karpia"
Temat 2308.1
"Wpływ dodatku wytłoków rzepakowych w dawkach żywieniowych dla królików na jakość mięsa"
Temat 3110.1
"Poszukiwanie nowych erytrocytarnych markerów genetycznych bydła i ich dziedziczenie"
Temat 3121.1
"Opracowanie uzupełniającego zestawu markerów mikrosatelitarnych DNA do kontroli pochodzenia bydła"
Temat 3122.1
"Polimorfizm wybranych genów u koni z osteochondrozą"
Temat 3339.1
"Możliwość wykorzystania jajowodu kury do produkcji białek o charakterze terapeutycznym"
Temat 3422.1
"Cytometryczne sortowanie nasienia kozła i tryka – wpływ na strukturę DNA plemnika"
Temat 3423.1
"Opracowanie kompleksowej oceny nasienia królika do określania jego zdolności zapładniającej i przydatności do konserwacji"
Temat 3424.1
"Opracowanie niechirurgicznej metody przenoszenia zarodków u świń"
Temat 3426.1
"Zastosowanie hialuronianów jako dodatków do rozcieńczalników nasienia knurów dla uzyskania poprawy efektów inseminacji loch"
Temat 4134.1
"Wpływ bodźców sensorycznych na redukcję poziomu stresu poodsadzeniowego prosiąt i warchlaków"
Temat 4136.1
"Reakcja kurcząt brojlerów na zróżnicowane czynniki środowiskowe"
Temat 4137.1
"Efektywność indywidualnego i grupowego utrzymania cieląt w okresie odpajania mlekiem"
Temat 4138.1
"Wpływ rodzaju podłoża w boksach legowiskowych na dobrostan krów i stan zdrowotny wymion"
Temat 4140.2
"Technologiczne uwarunkowania synchronizacji nieśności u gęsi Białych Kołudzkich"
Temat 4141.1
"Określenie różnic w behawiorze kur nieśnych"
Temat 4224.1
"Określenie przydatności ras owiec mięsnych do uzyskania wysokiej jakości certyfikowanego produktu z chowu ekologicznego"
Temat 4231.3
"Ocena jakości mięsa kurcząt brojlerów i jaj oraz analiza efektywności ekonomicznej ich pozyskiwania w aspekcie rolnictwa ekologicznego"
Temat 4322.1
"Poprawa środowiska hodowlanego świń w warunkach stosowania w paszy mieszanek ziołowych"
Temat 4323.1
"Wpływ jonizacji na skład powietrza i wielkość emisji gazowych z pomieszczeń inwentarskich"
Temat 4324.5
"Badania modelowe emisji gazowych powstających z utrzymania zwierząt gospodarskich"
Temat 4423.1
"Opracowanie modelu optymalizacji kierunku i skali produkcji zwierzęcej w gospodarstwach różnych regionów kraju"
Temat 4424.1
"Wpływ wskaźników reprodukcji na poprawę efektywności ekonomicznej w stadach bydła mlecznego"
Temat 4425.1
"Określenie zależności cen skupu surowca i cen detalicznych produktów tradycyjnych i regionalnych w świetle aktualnej sytuacji rynkowej"
Temat 5122.1
"Wpływ obsady i dodatkowego wyposażenia klatek na stopień okrywy włosowej u norek"
Temat 5127.5
"Jakość tradycyjnych produktów regionalnych wytwarzanych w ekologicznych warunkach chowu owiec i kóz"
Temat 5130.2
"Wpływ udziału mleka krowiego na jakość półtwardych serów owczych"
Temat 5131.5
"Wpływ postępowania przedubojowego na wskaźniki stresu oraz jakość mięsa kurcząt rzeźnych"
Temat 5224.1
"Wpływ udziału oleju lnianki siewnej (Camelina sativa) w dawkach dla kurcząt brojlerów i niosek na wskaźniki jakości mięsa oraz jaj"
Temat 5226.2
"Wpływ mieszanek ziołowych na profil kwasów tłuszczowych, poziom odporności i zawartość biodostępnego krzemu w mleku krów"
Temat 5227.2
"Wpływ dodatku ziół do dawek pokarmowych dla owiec na ich użytkowość mleczną i jakość serów"
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.