Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: czwartek, 02 grudnia 2021 16:09:45
Odwiedziło nas: 11953684 gości (dzisiaj: 2299, wczoraj: 1972)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Prace badawcze w 2012 roku

Rozwiń wszystko

Zadanie 01-2.00.1
"Modyfikacja oceny wartości hodowlanej i użytkowej pod kątem poprawy cech jakości surowców pochodzenia zwierzęcego"
Zadanie 01-3.00.1
"Wykorzystanie interakcji genotyp-środowisko w selekcji cech warunkujących jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego"
Zadanie 01-4.00.1
"Określenie markerów genetycznych mających wpływ na poprawę wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich"
Zadanie 01-5.00.1
"Opracowanie metod oceny wartości genomicznej zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem technik genetyki molekularnej i genetyki populacji"
Zadanie 01-6.00.1
"Wykorzystanie metod chromonomiki w doskonaleniu zwierząt gospodarskich"
Zadanie 02-1.00.1
"Rozwój metod klonowania somatycznego zwierząt gospodarskich"
Zadanie 02-2.00.1
"Transgeneza zwierząt gospodarskich dla hodowli i biomedycyny"
Zadanie 02-3.00.1
"Kriokonserwacja oocytów i zarodków"
Zadanie 02-4.00.1
"Pozaustrojowa produkcja zarodków zwierząt"
Zadanie 02-5.00.1
"Nowe metody diagnostyki andrologicznej oraz modyfikacje składu mediów na potrzeby konserwacji nasienia samców zwierząt gospodarskich"
Zadanie 02.6.00.1
"Sterowanie rozrodu oraz nieinwazyjne metody wprowadzania zarodków owiec, kóz i świń"
Zadanie 03-1.00.1
"Charakterystyka pupulacji objętych programamochrony zasobów genetycznych zwierząt"
Zadanie 03-2.00.1
"Wykorzystanie metod ex situ do realizacji programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich"
Zadanie 03-3.00.1
"Ocena jakości surowców i produktów pochodzących od przeżuwaczy objętych programem ochrony"
Zadanie 03-4.00.1
"Genetyczno-środowiskowe uwarunkowania efektywności produkcji ras zachowawczych drobiu"
Zadanie 03-5.00.1
"Poprawa efektywności chowu zwierząt futerkowych"
Zadanie 04-1.00.1
"Wykorzystanie polimorfizmu markerów genetycznych do określenia bioróżnorodności i identyfikacji zwierząt"
Zadanie 04-2.00.1
"Wykorzystanie technik molekularnych w badaniach funkcji genów oraz w analizie transkryptomicznej i proteomicznej ich produktów"
Zadanie 04-3.00.1
"Badania molekularne struktur chromosomowych zwierząt gospodarskich"
Zadanie 05-1.00.1
"Fizjologiczne i żywieniowe czynniki warunkujące wykorzystanie przez zwierzęta składników pokarmowych pasz"
Zadanie 05-2.00.1
"Pasze genetycznie modyfikowane i bezpieczeństwo stosowania nowych materiałów paszowych w żywieniu zwierząt"
Zadanie 05-3.00.1
"Wpływ naturalnych czynników aktywnych jelitowo, na efektywność produkcji zwierzęcej"
Zadanie 05-4.00.1
"Poprawa efektywności żywienia i statusu metabolicznego przeżuwaczy na drodze żywieniowej"
Zadanie 05-5.00.1
"Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego i metody modyfikacji ich składu"
Zadanie 05-6.00.1
"Walidacja i doskonalenie metod analitycznych pasz oraz produktów pochodzenia zwierzęcego"
Zadanie 05-7.00.1
"Opracowanie nowych metod analitycznych pasz i mieszanek paszowych"
Zadanie 06-1.00.1
"Optymalizacja technologii produkcji zwierzęcej"
Zadanie 06-2.00.1
"Dobrostan i higiena zwierząt"
Zadanie 06-3.00.1
"Ekologiczna i zrównoważona produkcja zwierzęca"
Zadanie 06-4.00.1
"Odnawialne źródła energii w produkcji zwierzęcej"
Zadanie 06-5.00.1
"Oddziaływanie produkcji zwierzęcej na zmiany klimatu"
Zadanie 06-6.00.1
"Ekonomiczna i organizacyjna efektywność produkcji zwierzęcej"
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.