Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice k. Krakowa
Kontakt:
tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111
faks : +48 12 422 80 65
Strona główna arrow Prace badawcze
Dzisiaj jest: sobota, 04 grudnia 2021 9:02:16
Odwiedziło nas: 11958394 gości (dzisiaj: 704, wczoraj: 3192)

BIP

BIP

Fundacja IZ PIB

Prace badawcze w 2013 roku

Rozwiń wszystko

Zadanie 01-1.00.1
"Badanie efektywności metod oceny wartości hodowlanej na podstawie wyników produkcyjnych"
Zadanie 01-2.00.1
"Modyfikacja oceny wartości hodowlanej i użytkowej pod kątem poprawy cech jakości surowców pochodzenia zwierzęcego"
Zadanie 01-4.00.1
"Określenie markerów genetycznych mających wpływ na poprawę wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich"
Zadanie 01-5.00.1
"Opracowanie metod oceny wartości genomicznej zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem technik genetyki molekularnej i genetyki populacji"
Zadanie 01-6.00.1
"Wykorzystanie metod chromonomiki w doskonaleniu zwierząt gospodarskich"
Zadanie 01-7.00.1
"Ocena możliwości sterowania parametrami jakościowymi surowców pochodzenia zwierzęcego poprzez czynniki genetyczne"
Zadanie 02-1.00.1
"Rozwój metod klonowania somatycznego zwierząt gospodarskich"
Zadanie 02-2.00.1
"Transgeneza zwierząt gospodarskich dla hodowli i biomedycyny"
Zadanie 02-4.00.1
"Opracowanie warunków hodowli zarodków bydlęcych"
Zadanie 02-5.00.1
"Nowe metody diagnostyki andrologicznej oraz modyfikacje składu mediów na potrzeby konserwacji nasienia samców zwierząt gospodarskich"
Zadanie 02-6.00.1
"Sterowanie rozrodem oraz nieinwazyjne metody wprowadzania zarodków owiec, kóz i świń"
Zadanie 02-7.00.1
"Uwarunkowania pozaustrojowej produkcji zarodków oraz kriokonserwacji oocytów i zarodków świni"
Zadanie 03-1.00.1
"Charakterystyka populacji objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt"
Zadanie 03-3.00.1
"Ocena jakości surowców i produktów pochodzących od przeżuwaczy objętych programem ochrony"
Zadanie 03-4.00.1
"Genetyczno-środowiskowe uwarunkowania efektywności produkcji ras zachowawczych drobiu"
Zadanie 03-5.00.1
"Poprawa efektywności chowu zwierząt futerkowych"
Zadanie 03-6.00.1
"Długotrwała konserwacja materiału biologicznego dla programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt"
Zadanie 03-7.00.1
"Charakterystyka uwarunkowań produkcji i jakości surowców pochodzących od zwierząt ras rodzimych"
Zadanie 03-8.00.1
"Analiza eksploratywna zmienności fenotypowej i genetycznej zwierząt gospodarskich objętych programami ochrony zasobów genetycznych"
Zadanie 04-2.00.1
"Wykorzystanie technik molekularnych w badaniach funkcji genów oraz w analizie transkryptomicznej i proteomicznej ich produktów"
Zadanie 04-4.00.1
"Zastosowanie nowoczesnych technologii analiz DNA w hodowli zwierząt"
Zadanie 04-5.00.1
"Uwarunkowania genetyczne mechanizmów rearanżacji genomów zwierząt"
Zadanie 04-6.00.1
"Cytogenetyczna i molekularna ocena komórek somatycznych i rozrodczych"
Zadanie 04-7.00.1
"Genetyczna disgnostyka chorób u zwierząt gospodarskich"
Zadanie 05-1.00.1
"Fizjologiczne i żywieniowe czynniki warunkujące wykorzystanie przez zwierzęta składników pokarmowych pasz"
Zadanie 05-3.00.1
"Wpływ naturalnych czynników aktywnych jelitowo, na efektywność produkcji zwierzęcej"
Zadanie 05-4.00.1
"Poprawa efektywności żywienia i statusu metabolicznego przeżuwaczy na drodze żywieniowej"
Zadanie 05-5.00.1
"Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego i metody modyfikacji ich składu"
Zadanie 05-6.00.1
"Walidacja i doskonalenie metod analitycznych pasz oraz produktów pochodzenia zwierzęcego"
Zadanie 05-8.00.1
"Efektywność czynników żywieniowych poprawiających metaboliczny i zdrowotny status intensywnie użytkowanego drobiu"
Zadanie 05-9.00.1
"Wpływ czynników aktywnych metabolicznie na retencję PUFA i CLnA w tkankach zwierząt, naturalnych antyutleniaczy na procesy oksydacyjne tłuszczu oraz na skład gatunkowy flory bakteryjnej przewodu pokarmowego zwierząt"
Zadanie 05-10.00.1
"Opracowanie i w drożenie metody oznaczania związków zapachowych w produktach zwierzęcych i serach metodą olfaktorycznej chromatografii gazowej"
Zadanie 05-11.00.1
"Walidacja i doskonalenie metod badania pasz techniką NIR"
Zadanie 06-1.00.1
"Optymalizacja technologii produkcji zwierzęcej"
Zadanie 06-2.00.1
"Dobrostan i higiena zwierząt"
Zadanie 06-3.00.1
"Ocena jakości surowców pochodzenia zwierzęcego uzyskanych metodami ekologicznymi"
Zadanie 06-4.00.1
"Odnawialne źródła energii w produkcji zwierzęcej"
Zadanie 06-5.00.1
"Oddziaływanie produkcji zwierzęcej na zmiany klimatu"
Zadanie 06-6.00.1
"Ekonomiczna i organizacyjna efektywność produkcji zwierzęcej"
Zadanie 06-7.00.1
"Doskonalenie metod produkcji zwierząt zmiennocieplnych o znaczeniu gospodarczym"
 
© 2008-2021 Instytut Zootechniki PIB (National Research Institute of Animal Production)
Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy pzw.wolesnicy.info - Strona Koła Wędkarskiego w Oleśnicy (świętokrzyskie)
Odpowiedz na wyzwania (konkursy), głosuj, wygrywaj nagrody

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.