Lp. Rodzaj us逝gi (analizy) Cena netto za analiz 1 pr鏏ki Laboratoria wykonuj鉍e analizy Matryce
 
  1. PODSTAWOWE SKxDNIKI POKARMOWE
1 Przygotowanie pr鏏ek 20,00 z CL,KLP, KLP(S)* pasze
2 Sucha masa (SM)-met. suszarkowa 37,00 z CL,KLP, KLP(S)* pasze
3 Sucha masa (SM)-met. wagosuszarkowa 20,00 z KLP pasze
4 Podsuszenie, odt逝szczanie 37,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze
5 Woda w fosforanach 2Ca∙xH2O 100,00 z KLP fosforany paszowe
6 T逝szcz surowy (TS) 70,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze
7 TS po hydrolizie 100,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze
8 T逝szcz w rzepaku 140,00 z KLP(S) rzepak
9 Popi馧 surowy (PS) 37,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze
10 PS nierozp. w HCl 54,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze
11 W堯kno surowe (WS) 70,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze
12 Bia趾o og鏊ne (BO) 70,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze
13 Bia趾o w豉ciwe 70,00 z CL, KLP(S) pasze
14 Azot niebia趾owy 140,00 z CL pasze
15 Azot rozpuszczalny po traktowaniu pepsyn w roztworze HCl 150,00 z KLP, KLP(S) pasze
16 ADF 70,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze
17 NDF 70,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze
18 ADL 70,00 z CL, KLP(S) pasze
19 Skrobia 200,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze
20 Cukry 250,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze
21 Laktoza 200,00 z KLP pasze
22 Ocena organoleptyczna 20,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze
23 Ocena organoleptyczna 30,00 z CL kiszonki
24 Analiza sitowa 20,00 z CL, KLP pasze
  2. INNE ANALIZY W PRODUKTACH ZWIERZ犴YCH I MATERIAxCH BIOLOGICZNYCH
25 Sucha masa 70,00 z CL mi瘰o, tkanki,ka造
26 W堯kno surowe (WS) 70,00 z CL ka造, ka這mocze
27 Bia趾o og鏊ne (BO) 70,00 z CL mi瘰o, tkanki,ka造,mocz
28 T逝szcz surowy (TS) 70,00 z CL mi瘰o, tkanki,ka造
29 TS po hydrolizie 100,00 z CL mi瘰o, tkanki,ka造
30 Wodoch這nosc mi瘰a 55,00 z CL mi瘰o
31 Cholesterol, kolorymetrycznie 170,00 z CL mi瘰o, tkanki, mleko
32 TBA-wskanik wie穎ci mi瘰a 65,00 z CL mi瘰o, tkanki
33 pH 20,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze (CL-kiszonki, mi瘰o)
34 Azot niekazeinowy 70,00 z CL mleko
35 Azot niebia趾owy 70,00 z CL mleko
36 analiza mleka - Milkoscan 20,00 z CL mleko
37 Laktoza 250,00 z CL mleko
Lp. Rodzaj us逝gi (analizy) Cena netto za analiz 1 pr鏏ki Laboratoria wykonuj鉍e analizy Matryce
2. INNE ANALIZY W PRODUKTACH ZWIERZ犴YCH I MATERIAxCH BIOLOGICZNYCH - CI乎 DALSZY
38 Mocznik 40,00 z CL krew
39 Tr鎩glicerydy 20,00 z CL krew
40 Cholesterol ca趾owity 20,00 z CL krew
41 Glukoza 20,00 z CL krew
42 Frakcja cholesterolu-HDL 20,00 z CL krew
43 Bia趾o ca趾owite 20,00 z CL krew
44 ALT 20,00 z CL krew
45 ASP 20,00 z CL krew
46 LDH 20,00 z CL krew
47 Fosfataza alkaliczna 20,00 z CL krew
48 Hemoglobina 20,00 z CL krew
49 Kreatynina 20,00 z CL krew
50 Fosforany 20,00 z CL krew
51 Wap (Ca) 20,00 z CL krew
    3. AMINOKWASY I MATERIAΧ BIAΘOWE
52 Aminokwasy-pe軟y sk豉d (try met.HPLC) 700,00 z CL, KLP pasze (CL-pasze, mat. biol.)
53 Aminokwasy siarkowe (Cys, Met) 250,00 z CL, KLP pasze (CL-pasze, mat. biol.)
54 Aminokwasy po hydrolizie kwanej, w tym lizyna 250,00 z CL, KLP pasze (CL-pasze, mat. biol.)
55 Lizyna og鏊na 250,00 z KLP pasze
56 Tryptofan-met HPLC 250,00 z CL pasze (CL-pasze, mat. biol.)
57 Tryptofan-met HPLC wg rozp. MRiRW 250,00 z KLP pasze, preparaty, premiksy
58 Tryptofan-met. kolorymetrycznie 100,00 z KLP pasze
59 Metionina lub hydroksyanalog 100,00 z KLP dodatek paszowy, premiks
60 Hydroksyanalog metioniny m.HPLC 400,00 z KLP mieszanki paszowe
61 Mocznik 100,00 z KLP, KLP(S) pasze
Lp. Rodzaj us逝gi (analizy) Cena netto za analiz 1 pr鏏ki Laboratoria wykonuj鉍e analizy Matryce
  4. PARAMETRY OCENY TΣSZCZ紟, KWASY TΣSZCZOWE, KWAS MLEKOWY
62 Sk豉d (profil) kwas闚 t逝szczowych 260,00 z   CL,KLP pasze (CL-pasze, t逝szcze, 篡wno, krew, materia biologiczny)
63 Zawarto kwas闚 t逝szczowych 330,00 z KLP, KLP(S) pasze
64 Sk豉d (profil) kwas闚 t逝szczowych, w tym CLA, kol. >25 m 320,00 z CL pasze, t逝szcze, 篡wno, krew, materia biologiczny
65 Zawarto substancji t逝szczowej 120,00 z CL, KLP t逝szcze, pasze
66 LKT (lotne kwasy t逝szczowe), chromatografia gazowa 165,00 z CL kiszonki
67 Kwas mlekowy, HPLC 160,00 z CL kiszonki
68 Liczba nadtlenkowa 100,00 z Cl, KLP, KLP(S) t逝szcze
69 Liczba nadtlenkowa, met. Wheelera 125,00 z KLP pasze
70 Liczba kwasowa 120,00 z KLP, KLP(S) t逝szcze
71 Liczba jodowa 100,00 z KLP t逝szcze
72 Substancje Nierozpuszczalne w Eterze Naftowym 100,00 z KLP t逝szcze
73 Woda i substancje lotne 30,00 z KLP, KLP(S) t逝szcze
74 Substancje niezmydlaj鉍e 120,00 z KLP t逝szcze
75 Barwa 20,00 z KLP t逝szcze
76 Fosfor w t逝szczach 146,00 z   KLP(S) t逝szcze
    5. SKxDNIKI MINERALNE  
77 Wap (Ca) 60,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze (CL-pasze, mater. biol.)
78 S鏚 (Na) 60,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze (CL-pasze, mater. biol.)
79 Potas (K) 60,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze (CL-pasze, mater. biol.)
80 Magnez (Mg) 60,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze (CL-pasze, mater. biol.)
81 Fosfor (P), met. kolorymetryczna 85,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze (CL-pasze, mater. biol.)
82 疾lazo (Fe) 80,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze (CL-pasze, mater. biol.)
83 Cynk (Zn) 80,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze (CL-pasze, mater. biol.)
84 Mied (Cu) 80,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze (CL-pasze, mater. biol.)
85 Mangan (Mn) 80,00 z CL, KLP, KLP(S) pasze (CL-pasze, mater. biol.)
86 Selen (Se) - FAAS 125,00 z KLP premiks selenowy
87 Selen (Se) 170,00 z KLP premiks paszowy
88 Selen (Se) 200,00 z CL, KLP pasze, matria biol.
89 Jod (I) 250,00 z CL pasze, mater. biol.
90 Kobalt (Co) 80,00 z KLP pasze
91 Kobalt, metoda GFAAS 125,00 z KLP pasze
92 Molibden (Mo), metoda GFAAS 125,00 z KLP pasze
93 Wap (Ca) rozp. w HCl 70,00 z KLP fosforany paszowe
94 Fosfor (P) rozp. w HCl 85,00 z KLP, KLP(S) fosforany paszowe, pasze
95 W璕lany 55,00 z KLP mieszanki paszowe
96 Chlorki 65,00 z KLP, KLP (S) pasze
97 Chrom z bada strawnociowych - FAAS 60,00 z CL pasze, odchody
Lp. Rodzaj us逝gi (analizy) Cena netto za analiz 1 pr鏏ki Laboratoria wykonuj鉍e analizy Matryce
    6. WITAMINY    
98 Wit A met HPLC, probowki 190,00 z CL mi瘰o, 篡wno, soki
99 Wit E met HPLC, probowki 190,00 z CL mi瘰o, 篡wno, soki
100 Wit A+E met HPLC, probowki 230,00 z CL mi瘰o, 篡wno, soki
101 Wit A met HPLC 275,00 z CL,KLP pasze (CL-pasze,jaja,t逝szcze)
102 Wit E met HPLC 275,00 z CL,KLP pasze (CL-pasze,jaja,t逝szcze)
103 Wit A+E met HPLC 330,00 z CL,KLP pasze (CL-pasze,jaja,t逝szcze)
104 Wit. K 250,00 z KLP dodatek paszowy /premiks
105 Wit. C 250,00 z KLP pasze
106 Wit. B2 650,00 z KLP pasze
107 Wit. D3 350,00 z KLP dodatek paszowy
108 Karotenoidy (suma) 260,00 z CL,KLP, KLP(S) pasze, mater. biol.
109 Tokoferole i tokotrienole 360,00 z CL zbo瘸
    7. STYMULATORY WZROSTU, KOKCYDIOSTATYKI I INNE
110 S鏊 sodowa monenzyny 350,00 z KLP mieszanki, premiksy
111 S鏊 sodowa lasalocidu 450,00 z KLP mieszanki, premiksy
112 S鏊 sodowa salinomycyny 350,00 z KLP mieszanki, premiksy
113 Robenidyna 500,00 z KLP mieszanki, premiksy
114 Narazyna 350,00 z KLP mieszanki, premiksy
    8. POZOSTAΒ DODATKI PASZOWE
115 Przeciwutleniacze BHT, BHA, EQ - GC 270,00 z KLP t逝szcze, preparaty
116 Betaina glicynowa 200,00 z KLp dodatek paszowy/premiks
117 Chlorek choliny 200,00 z KLP dodatek paszowy/premiks
118 Barwniki karotenoidowe 350,00 z KLP mieszanki, premiksy
119 Kwasy organiczne - 1 kwas met. HPLC 150,00 z KLP dodatki
120 Etoksyquin - met. HPLC 400,00 z KLP mieszanki paszowe
Lp. Rodzaj us逝gi (analizy) Cena netto za analiz 1 pr鏏ki Laboratoria wykonuj鉍e analizy Matryce
  9. SUBSTANCJE I MATERIAΧ NIEPO砲DANE I SZKODLIWE
121 Arsen (As) 125,00 z KLP, KLP(S) pasze
122 Fluor (F) 200,00 z KLP pasze
123 Kadm (Cd) - FAAS 115,00 z KLP, KLP(S) pasze
124 Kadm - GFAAS 125,00 z KLP pasze
125 O堯w (Pb) - FAAS 115,00 z KLP, KLP(S) pasze
126 O堯w - GFAAS 125,00 z KLP pasze
127 Rt耩 (Hg) technik zimnej pary 150,00 z KLP, KLP(S) pasze
128 Azotany 70,00 z KLP pasze
129 Azotyny 200,00 z KLP pasze
130 lotne zasady azotowe (NH3) 100,00 z CL,KLP pasze
131 Inhibitory trypsyny 250,00 z KLP soja i przetwory
132 Aktywnoc ureazy 200,00 z KLP produkty sojowe
133 Glukozynolany - test 40,00 z KLP rzepak i przetwory
134 Fosfor fitynowy 125,00 z KLP, KLP(S) pasze
135 Pentozany 200,00 z KLP pasze
136 Taniny 150,00 z KLP, KLP(S) pasze
137 Szkodniki magazynowe 40,00 z KLP, KLP(S) pasze
138 Zanieczyszczenia 35,00 z KLP(S) rzepak
139 Zanieczyszczenia mechaniczne 40,00 z KLP, KLP(S) pasze
140 Zanieczyszczenia botaniczne 120,00 z KLP(S) zbo瘸, pasze
  10. POZOSTAΒ OZNACZENIA     PASZE  
141 Energia brutto, kalorymetrycznie 90,00 z CL pasze, mater. biol.
142 Oszacowanie wartoci energetycznej 50,00 z KLP pasze
143 Szacowanie BTJE, BTJP, BTJN, JP, JW. 200,00 z CL pasze
144 Indeks dyspersyjnej rozpuszczalnoci bia趾a - PDI 250,00 z KLP(S) mater. paszowe
145 Deoksyniwelenol (DON) 240,00 z KLP(S) pasze
146 Obecno bia貫k zwierz璚ych 350,00 z KLP(S) pasze
Lp. Rodzaj us逝gi (analizy) Cena netto za analiz 1 pr鏏ki Laboratoria wykonuj鉍e analizy Matryce
  10. POZOSTAΒ OZNACZENIA PASZE CI乎 DALSZY
147 GMO-pe軟a analiza 2 000,00 z KLP(S) pasze
148 GMO-screening gatunkowy kukurydza-1 modyf 600,00 z KLP(S) pasze
149 GMO-ekstrakcja DNA 400,00 z KLP(S) pasze
150 GMO-ekstrakcja Promotor 35S 600,00 z KLP(S) pasze
151 Ocena ilociowa Promotora 35S 1 000,00 z KLP(S) pasze
152 GMO LightCycler-ilociowo 1 gatunek 1 200,00 z KLP(S) pasze
153 Kwasowo m隕i 35,00 z KLP(S) m隕a
154 Mikroskopowe badanie tkanek zwierz璚ych 155,00 z KLP(S) pasze
155 Ochratoksyna A 240,00 z KLP(S) pasze
156 Sacharoza 120,00 z KLP(S) pasze
157 Salmonella 85,00 z KLP(S) pasze
158 T-2 toksyna 240,00 z KLP(S) pasze
159 Zearalenon 240,00 z KLP(S) pasze
160 Homogeniczno - w璕lany 300,00 z KLP mieszanki paszowe
161 Homogeniczno - chlorki 300,00 z KLP mieszanki paszowe
162 Homogeniczno - wap 350,00 z KLP mieszanki paszowe
163 Homogeniczno - mied 325,00 z CL premiksy
    11. WODA, CIEKI, GLEBA, OSAD
164 Arsen (As) 70,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
165 Analiza osadu ciekowego 500,00 z KLP(S) osad
166 Analiza osadu z oczyszczalni ciek闚 605,00 z KLP(S) osad
167 Azot Kiejdahla 50,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
168 Azot amonowy 30,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
169 Azot azotanowy 20,00 z KLP(S) woda, cieki
170 Azot azotynowy 20,00 z KLP(S) woda, cieki
171 Azot og鏊ny 50,00 z KLP(S) woda, cieki
172 BZT5 41,00 z KLP(S) woda, cieki
173 Barwa 15,00 z KLP(S) woda
174 ChZT 50,00 z KLP(S) woda, cieki
175 Cynk (Zn) 50,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
176 Chlorki 16,00 z KLP(S) woda, cieki
177 Chrom (Cr) og鏊ny 50,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
178 Detergenty anionowe 50,00 z KLP(S) woda, cieki
179 Detergenty niejonowe 70,00 z KLP(S) woda, cieki
180 Ekstrakt eterowy 53,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
181 Fluorki 60,00 z KLP(S) woda, cieki
182 Fosfor og鏊ny 45,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
183 Fosforany rozpuszczalne (ortofosforany) 30,00 z KLP(S) woda, cieki
Lp. Rodzaj us逝gi (analizy) Cena netto za analiz 1 pr鏏ki Laboratoria wykonuj鉍e analizy Matryce
  11. WODA, CIEKI, GLEBA, OSAD CI乎 DALSZY  
184 Gleba - Magnez (Mg) 30,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
185 Gleba - pH 12,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
186 Gleba - Siarka (S) 50,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
187 indeks fenolowy 70,00 z KLP(S) woda, cieki
188 Kadm (Cd) 50,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
189 Mangan (Mn) 45,00 z KLP(S) woda, cieki
190 Mied (Cu) 50,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
191 Mikroskopowe badanie osadu czynnego 160,00 z KLP(S) osad
192 Nikiel (Ni) 50,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
193 Ocena pracy oczyszczalni 165,00 z KLP(S) osad
194 Ocena technologiczna osadu czynnego 225,00 z KLP(S) osad
195 Olej mineralny 125,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
196 O堯w (Pb) 50,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
197 pH 12,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
198 Potas (K) 50,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
199 Pobranie pr鏏ki 21,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
200 Przygotowanie pr鏏ki 21,00 z KLP(S) woda, cieki, osad
201 Przygotowanie pr鏏ki gleby 50,00 z KLP(S) gleba
202 Przep造w - pomiar 72,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
203 Przewodno elektryczna 18,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
204 Rt耩 (Hg) 65,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
205 Srebro (Ag) 50,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
206 Siarczany 45,00 z KLP(S) woda, cieki
207 Substancje rozpuszczalne 30,00 z KLP(S) woda, cieki
208 Substrancje ropopochodne 50,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
209 Sucha pozosta這 20,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
210 Temperatura 6,00 z KLP(S) woda, cieki
211 Toksyczno dla ryb 90,00 z KLP(S) woda, cieki
212 Twardo og鏊na 33,00 z KLP(S) woda, cieki
213 Index nadmanganianowy 36,00 z KLP(S) woda, cieki
214 Wanad 50,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
215 WWA 350,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
216 Zapach 8,00 z KLP(S) woda
217 Zasadowo og鏊na 22,00 z KLP(S) woda, cieki
218 Zawiesiny 豉twoopadaj鉍e 16,00 z KLP(S) woda, cieki
219 Zawiesiny og鏊ne 40,00 z KLP(S) woda, cieki
220 疾lazo (Fe) 45,00 z KLP(S) woda, cieki
221 Cyjanki 60,00 z KLP(S) woda, cieki
222 OWO 160,00 z KLP(S) woda, cieki
223 Salmonella osad 107,00 z KLP(S) osad
224 Magnez 45,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad
225 Wap 45,00 z KLP(S) woda, cieki, gleba, osad `
226 M皻no 15,00 z KLP(S) woda
227 Tlen rozpuszczony 41,00 z KLP(S) woda, cieki
228 Inne analizy 50 z/godz CL, KLP  
229 opinie, interpretacje 100 z/godz CL, KLP  
* CL - Centralne Laboratorium Aleksandrowice; KLP - Krajowe Laboratorium Pasz Lublin;
KLP(S) - Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie