Lp. Rodzaj usługi (analizy) Cena netto za analizę 1 próbki Laboratoria wykonujące analizy Matryce
 
  1. PODSTAWOWE SKŁADNIKI POKARMOWE
1 Przygotowanie próbek            20,00 zł  CL,KLP, KLP(S)*  pasze
2 Sucha masa (SM)-met. suszarkowa            37,00 zł  CL,KLP, KLP(S)*  pasze
3 Sucha masa (SM)-met. wagosuszarkowa            20,00 zł  KLP  pasze
4 Podsuszenie, odtłuszczanie            37,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze
5 Woda w fosforanach 2Ca∙xH2O          100,00 zł  KLP  fosforany paszowe
6 Tłuszcz surowy (TS)            70,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze
7 TS po hydrolizie          100,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze
8 Tłuszcz w rzepaku          140,00 zł  KLP(S)  rzepak
9 Popiół surowy (PS)            37,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze
10 PS nierozp. w HCl            54,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze
11 Włókno surowe (WS)            70,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze
12 Białko ogólne (BO)            70,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze
13 Białko właściwe            70,00 zł  CL, KLP(S)  pasze
14 Azot niebiałkowy          140,00 zł  CL  pasze
15 Azot rozpuszczalny po traktowaniu pepsyną w roztworze HCl          150,00 zł  KLP, KLP(S)  pasze
16 ADF            70,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze
17 NDF            70,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze
18 ADL            70,00 zł  CL, KLP(S)  pasze
19 Skrobia          200,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze
20 Cukry          250,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze
21 Laktoza          200,00 zł KLP pasze
22 Ocena organoleptyczna            20,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze
23 Ocena organoleptyczna            30,00 zł  CL  kiszonki
24 Analiza sitowa            20,00 zł  CL, KLP  pasze
  2. INNE ANALIZY W PRODUKTACH ZWIERZĘCYCH I MATERIAŁACH BIOLOGICZNYCH
25 Sucha masa            70,00 zł  CL  mięso, tkanki,kały
26 Włókno surowe (WS)            70,00 zł  CL  kały, kałomocze
27 Białko ogólne (BO)            70,00 zł  CL  mięso, tkanki,kały,mocz
28 Tłuszcz surowy (TS)            70,00 zł  CL  mięso, tkanki,kały
29 TS po hydrolizie          100,00 zł  CL  mięso, tkanki,kały
30 Wodochłonosc mięsa            55,00 zł  CL  mięso
31 Cholesterol, kolorymetrycznie          170,00 zł  CL  mięso, tkanki, mleko
32 TBA-wskaźnik świeżości mięsa            65,00 zł  CL  mięso, tkanki
33 pH            20,00 zł  CL,KLP, KLP(S)  pasze (CL-kiszonki, mięso)
34 Azot niekazeinowy            70,00 zł  CL  mleko
35 Azot niebiałkowy            70,00 zł  CL  mleko
36 analiza mleka - Milkoscan            20,00 zł  CL  mleko
37 Laktoza          250,00 zł  CL  mleko
Lp. Rodzaj usługi (analizy) Cena netto za analizę 1 próbki Laboratoria wykonujące analizy Matryce
2. INNE ANALIZY W PRODUKTACH ZWIERZĘCYCH I MATERIAŁACH BIOLOGICZNYCH - CIĄG DALSZY
38 Mocznik            40,00 zł  CL  krew
39 Trójglicerydy            20,00 zł  CL  krew
40 Cholesterol całkowity            20,00 zł  CL  krew
41 Glukoza            20,00 zł  CL  krew
42 Frakcja cholesterolu-HDL            20,00 zł  CL  krew
43 Białko całkowite     20,00 zł  CL  krew
44 ALT     20,00 zł  CL  krew
45 ASP     20,00 zł  CL  krew
46 LDH     20,00 zł  CL  krew
47 Fosfataza alkaliczna     20,00 zł  CL  krew
48 Hemoglobina     20,00 zł  CL  krew
49 Kreatynina     20,00 zł  CL  krew
50 Fosforany     20,00 zł  CL  krew
51 Wapń (Ca)            20,00 zł  CL  krew
    3. AMINOKWASY I MATERIAŁY BIAŁKOWE
52 Aminokwasy-pełny skład (try met.HPLC)          700,00 zł  CL, KLP  pasze (CL-pasze, mat. biol.)
53 Aminokwasy siarkowe (Cys, Met)          250,00 zł  CL, KLP  pasze (CL-pasze, mat. biol.)
54 Aminokwasy po hydrolizie kwaśnej, w tym lizyna          250,00 zł  CL, KLP   pasze (CL-pasze, mat. biol.) 
55 Lizyna ogólna          250,00 zł  KLP  pasze
56 Tryptofan-met HPLC          250,00 zł  CL  pasze (CL-pasze, mat. biol.)
57 Tryptofan-met HPLC wg rozp. MRiRW          250,00 zł  KLP  pasze, preparaty, premiksy
58 Tryptofan-met. kolorymetrycznie          100,00 zł  KLP  pasze
59 Metionina lub hydroksyanalog          100,00 zł  KLP   dodatek paszowy, premiks 
60 Hydroksyanalog metioniny m.HPLC          400,00 zł  KLP   mieszanki paszowe 
61 Mocznik          100,00 zł  KLP, KLP(S)   pasze 
Lp. Rodzaj usługi (analizy) Cena netto za analizę 1 próbki Laboratoria wykonujące analizy Matryce
  4. PARAMETRY OCENY TŁUSZCZÓW, KWASY TŁUSZCZOWE, KWAS MLEKOWY
62 Skład (profil) kwasów tłuszczowych    260,00 zł    CL,KLP  pasze (CL-pasze, tłuszcze, żywność, krew, materiał biologiczny)
63 Zawartość kwasów tłuszczowych   330,00 zł  KLP, KLP(S)   pasze 
64 Skład (profil) kwasów tłuszczowych, w tym CLA, kol. >25 m 320,00 zł  CL  pasze, tłuszcze, żywność, krew, materiał biologiczny
65 Zawartość substancji tłuszczowej   120,00 zł  CL, KLP   tłuszcze, pasze 
66 LKT (lotne kwasy tłuszczowe), chromatografia gazowa   165,00 zł  CL  kiszonki
67 Kwas mlekowy, HPLC   160,00 zł  CL  kiszonki
68 Liczba nadtlenkowa   100,00 zł  Cl, KLP, KLP(S)   tłuszcze 
69 Liczba nadtlenkowa, met. Wheelera   125,00 zł  KLP   pasze 
70 Liczba kwasowa   120,00 zł  KLP, KLP(S)   tłuszcze 
71 Liczba jodowa   100,00 zł  KLP   tłuszcze 
72 Substancje Nierozpuszczalne w Eterze Naftowym    100,00 zł  KLP   tłuszcze 
73 Woda i substancje lotne      30,00 zł  KLP, KLP(S)   tłuszcze 
74 Substancje niezmydlające   120,00 zł  KLP   tłuszcze 
75 Barwa     20,00 zł  KLP   tłuszcze 
76 Fosfor w tłuszczach   146,00 zł    KLP(S)   tłuszcze 
    5. SKŁADNIKI MINERALNE  
77 Wapń (Ca)            60,00 zł  CL,KLP, KLP(S)   pasze (CL-pasze, mater. biol.) 
78 Sód (Na)            60,00 zł  CL,KLP, KLP(S)   pasze (CL-pasze, mater. biol.) 
79 Potas (K)            60,00 zł  CL,KLP, KLP(S)   pasze (CL-pasze, mater. biol.) 
80 Magnez (Mg)            60,00 zł  CL,KLP, KLP(S)   pasze (CL-pasze, mater. biol.) 
81 Fosfor (P), met. kolorymetryczna             85,00 zł  CL,KLP, KLP(S)   pasze (CL-pasze, mater. biol.) 
82 Żelazo (Fe)            80,00 zł  CL,KLP, KLP(S)   pasze (CL-pasze, mater. biol.) 
83 Cynk (Zn)            80,00 zł  CL,KLP, KLP(S)   pasze (CL-pasze, mater. biol.) 
84 Miedź (Cu)            80,00 zł  CL,KLP, KLP(S)   pasze (CL-pasze, mater. biol.) 
85 Mangan (Mn)            80,00 zł CL, KLP, KLP(S)  pasze (CL-pasze, mater. biol.) 
86 Selen (Se) - FAAS          125,00 zł  KLP   premiks selenowy  
87 Selen (Se)          170,00 zł  KLP   premiks paszowy 
88 Selen (Se)          200,00 zł  CL, KLP   pasze, matriał biol. 
89 Jod (I)          250,00 zł  CL   pasze, mater. biol. 
90 Kobalt (Co)            80,00 zł  KLP   pasze 
91 Kobalt, metoda GFAAS          125,00 zł  KLP   pasze 
92 Molibden (Mo), metoda GFAAS          125,00 zł  KLP   pasze 
93 Wapń (Ca) rozp. w HCl            70,00 zł  KLP   fosforany paszowe 
94 Fosfor (P) rozp. w HCl            85,00 zł  KLP, KLP(S)   fosforany paszowe, pasze 
95 Węglany            55,00 zł  KLP   mieszanki paszowe 
96 Chlorki            65,00 zł  KLP, KLP (S)   pasze 
97 Chrom z badań strawnościowych  - FAAS            60,00 zł  CL   pasze, odchody 
Lp. Rodzaj usługi (analizy) Cena netto za analizę 1 próbki Laboratoria wykonujące analizy Matryce
    6. WITAMINY    
98 Wit A met HPLC, probowki          190,00 zł  CL   mięso, żywność, soki 
99 Wit E met HPLC, probowki          190,00 zł  CL   mięso, żywność, soki 
100 Wit A+E met HPLC, probowki          230,00 zł  CL   mięso, żywność, soki 
101 Wit A met HPLC          275,00 zł  CL,KLP   pasze (CL-pasze,jaja,tłuszcze) 
102 Wit E met HPLC          275,00 zł  CL,KLP   pasze (CL-pasze,jaja,tłuszcze) 
103 Wit A+E met HPLC          330,00 zł  CL,KLP   pasze (CL-pasze,jaja,tłuszcze) 
104 Wit. K          250,00 zł  KLP   dodatek paszowy /premiks 
105 Wit. C          250,00 zł  KLP   pasze 
106 Wit. B2          650,00 zł  KLP   pasze 
107 Wit. D3          350,00 zł  KLP   dodatek paszowy 
108 Karotenoidy (suma)          260,00 zł  CL,KLP, KLP(S)   pasze, mater. biol. 
109 Tokoferole i tokotrienole          360,00 zł  CL   zboża 
    7. STYMULATORY WZROSTU, KOKCYDIOSTATYKI I INNE
110 Sól sodowa monenzyny          350,00 zł  KLP  mieszanki, premiksy
111 Sól sodowa lasalocidu          450,00 zł  KLP  mieszanki, premiksy
112 Sól sodowa salinomycyny          350,00 zł  KLP  mieszanki, premiksy
113 Robenidyna           500,00 zł  KLP  mieszanki, premiksy
114 Narazyna          350,00 zł  KLP  mieszanki, premiksy
    8. POZOSTAŁE DODATKI PASZOWE
115 Przeciwutleniacze – BHT, BHA, EQ - GC          270,00 zł  KLP   tłuszcze, preparaty 
116 Betaina glicynowa           200,00 zł  KLp   dodatek paszowy/premiks 
117 Chlorek choliny           200,00 zł  KLP   dodatek paszowy/premiks 
118 Barwniki karotenoidowe          350,00 zł  KLP   mieszanki, premiksy 
119 Kwasy organiczne - 1 kwas met. HPLC          150,00 zł  KLP   dodatki 
120 Etoksyquin - met. HPLC 400,00 zł KLP  mieszanki paszowe 
Lp. Rodzaj usługi (analizy) Cena netto za analizę 1 próbki Laboratoria wykonujące analizy Matryce
  9. SUBSTANCJE I MATERIAŁY NIEPOŻĄDANE I SZKODLIWE
121 Arsen (As)          125,00 zł  KLP, KLP(S)   pasze 
122 Fluor (F)          200,00 zł  KLP   pasze 
123 Kadm (Cd) - FAAS          115,00 zł  KLP, KLP(S)   pasze 
124 Kadm - GFAAS          125,00 zł  KLP   pasze 
125 Ołów (Pb) - FAAS          115,00 zł  KLP, KLP(S)   pasze 
126 Ołów - GFAAS          125,00 zł  KLP   pasze 
127 Rtęć (Hg) techniką zimnej pary          150,00 zł  KLP, KLP(S)   pasze 
128 Azotany            70,00 zł  KLP   pasze 
129 Azotyny          200,00 zł  KLP   pasze 
130 lotne zasady azotowe (NH3)          100,00 zł  CL,KLP   pasze 
131 Inhibitory trypsyny          250,00 zł  KLP   soja i przetwory 
132 Aktywnośc ureazy          200,00 zł  KLP   produkty sojowe 
133 Glukozynolany - test            40,00 zł  KLP   rzepak i przetwory 
134 Fosfor fitynowy          125,00 zł  KLP, KLP(S)   pasze 
135 Pentozany          200,00 zł  KLP   pasze 
136 Taniny          150,00 zł  KLP, KLP(S)   pasze 
137 Szkodniki magazynowe            40,00 zł  KLP, KLP(S)   pasze 
138 Zanieczyszczenia            35,00 zł  KLP(S)   rzepak 
139 Zanieczyszczenia mechaniczne            40,00 zł  KLP, KLP(S)   pasze 
140 Zanieczyszczenia botaniczne 120,00 zł  KLP(S)   zboża, pasze 
  10. POZOSTAŁE OZNACZENIA     PASZE   
141 Energia  brutto, kalorymetrycznie            90,00 zł  CL   pasze, mater. biol. 
142 Oszacowanie wartości energetycznej            50,00 zł  KLP   pasze 
143 Szacowanie BTJE, BTJP, BTJN, JP, JW.          200,00 zł  CL   pasze 
144 Indeks dyspersyjnej rozpuszczalności białka - PDI          250,00 zł  KLP(S)   mater. paszowe 
145  Deoksyniwelenol (DON)  240,00 zł  KLP(S)   pasze 
146 Obecność białek zwierzęcych           350,00 zł  KLP(S)   pasze 
Lp. Rodzaj usługi (analizy) Cena netto za analizę 1 próbki Laboratoria wykonujące analizy Matryce
  10. POZOSTAŁE OZNACZENIA   PASZE    CIĄG DALSZY
147 GMO-pełna analiza       2 000,00 zł KLP(S)  pasze 
148 GMO-screening gatunkowy kukurydza-1 modyf          600,00 zł KLP(S)  pasze 
149 GMO-ekstrakcja DNA          400,00 zł KLP(S)  pasze 
150 GMO-ekstrakcja  Promotor 35S          600,00 zł KLP(S)  pasze 
151 Ocena ilościowa Promotora 35S       1 000,00 zł KLP(S)  pasze 
152 GMO LightCycler-ilościowo 1 gatunek       1 200,00 zł KLP(S)  pasze 
153 Kwasowość mąki            35,00 zł KLP(S)  mąka 
154 Mikroskopowe badanie tkanek zwierzęcych          155,00 zł KLP(S)  pasze 
155 Ochratoksyna A          240,00 zł KLP(S)  pasze 
156 Sacharoza          120,00 zł KLP(S)  pasze 
157 Salmonella            85,00 zł KLP(S)  pasze 
158 T-2 toksyna          240,00 zł KLP(S)  pasze 
159 Zearalenon          240,00 zł KLP(S)  pasze 
160 Homogeniczność - węglany          300,00 zł KLP  mieszanki paszowe 
161 Homogeniczność - chlorki          300,00 zł KLP  mieszanki paszowe 
162 Homogeniczność - wapń          350,00 zł KLP  mieszanki paszowe 
163 Homogeniczność - miedź          325,00 zł CL  premiksy 
    11.   WODA, ŚCIEKI, GLEBA, OSAD 
164 Arsen (As) 70,00 zł  KLP(S)   woda, ścieki, gleba, osad 
165 Analiza osadu ściekowego 500,00 zł KLP(S)  osad 
166 Analiza osadu z oczyszczalni ścieków 605,00 zł KLP(S)  osad 
167 Azot Kiejdahla 50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
168 Azot amonowy 30,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
169 Azot azotanowy 20,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
170 Azot azotynowy 20,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
171 Azot ogólny 50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
172 BZT5 41,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
173 Barwa            15,00 zł KLP(S)  woda 
174 ChZT            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
175 Cynk (Zn)            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
176 Chlorki            16,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
177 Chrom (Cr) ogólny            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
178 Detergenty anionowe            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
179 Detergenty niejonowe            70,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
180 Ekstrakt eterowy            53,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
181 Fluorki            60,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
182 Fosfor ogólny            45,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
183 Fosforany rozpuszczalne (ortofosforany)            30,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
Lp. Rodzaj usługi (analizy) Cena netto za analizę 1 próbki Laboratoria wykonujące analizy Matryce
  11.   WODA, ŚCIEKI, GLEBA, OSAD        CIĄG DALSZY  
184 Gleba - Magnez (Mg)            30,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
185 Gleba - pH            12,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
186 Gleba - Siarka (S)            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
187 indeks fenolowy            70,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
188 Kadm (Cd)            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
189 Mangan (Mn)            45,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
190 Miedż (Cu)            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
191 Mikroskopowe badanie osadu czynnego          160,00 zł KLP(S)  osad 
192 Nikiel (Ni)            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
193 Ocena pracy oczyszczalni          165,00 zł KLP(S)  osad 
194 Ocena technologiczna osadu czynnego          225,00 zł KLP(S)  osad 
195 Olej mineralny          125,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
196 Ołów (Pb)            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
197 pH            12,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
198 Potas (K)            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
199 Pobranie próbki            21,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
200 Przygotowanie próbki            21,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, osad 
201 Przygotowanie próbki gleby            50,00 zł KLP(S)  gleba 
202 Przepływ - pomiar            72,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
203 Przewodność elektryczna            18,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
204 Rtęć (Hg)            65,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
205 Srebro (Ag)            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
206 Siarczany            45,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
207 Substancje rozpuszczalne            30,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
208 Substrancje ropopochodne            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
209 Sucha pozostałość            20,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
210 Temperatura             6,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
211 Toksyczność dla ryb            90,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
212 Twardość ogólna            33,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
213 Index nadmanganianowy            36,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
214 Wanad            50,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
215 WWA          350,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
216 Zapach             8,00 zł KLP(S)  woda 
217 Zasadowość ogólna            22,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
218 Zawiesiny łatwoopadające            16,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
219 Zawiesiny ogólne            40,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
220 Żelazo (Fe)            45,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
221 Cyjanki            60,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
222 OWO          160,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
223 Salmonella osad          107,00 zł KLP(S)  osad 
224 Magnez            45,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad 
225 Wapń            45,00 zł KLP(S)  woda, ścieki, gleba, osad  `
226 Mętność            15,00 zł KLP(S)  woda 
227 Tlen rozpuszczony            41,00 zł KLP(S)  woda, ścieki 
228 Inne analizy 50 zł/godz CL, KLP  
229 opinie, interpretacje 100 zł/godz CL, KLP  
*  CL - Centralne Laboratorium Aleksandrowice; KLP - Krajowe Laboratorium Pasz Lublin; 
   KLP(S) - Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie