Wyniki oceny gęsi ras rodzimych
XXIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
03-05.10.2008, Poznań

Lp Nr kat. Rasa Grupa Wystawca Uzyskana punktacja Nagrody
Cecha
I
Cecha
II
Cecha
III
Cecha
IV
Cecha
V
Cecha
VI
SUMA
1 162 romańska Ro stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 9 14 15 10 39 10 97 Z VCH
2 163 słowacka Sł stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 9 14 14 10 39 10 96 Z
3 164 lubelska Lu stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 8 13 13 10 38 10 92 Z
4 165 kielecka Ki stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 8 13 13 9 40 10 93 Z
5 166 podkarpacka Pd stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 9 13 13 10 39 10 94 Z
6 167 pomorska Po stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 8 13 14 10 39 10 94 Z
7 168 suwalska Su stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 8 14 14 10 39 9 94 Z
8 169 garbonosa Ga stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 8 14 14 10 39 10 95 Z
9 170 rypińska Ry stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 9 14 14 10 39 9 95 Z
10 171 kartuska Ka stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 8 14 14 10 38 9 93 Z
11 172 biłgorajska Bi stado Kołodziej Zbigniew „Majątek Rutka” Gospodarstwo Rolne – Ferma Drobiu, 10 15 15 9 40 10 99 CH
12 173 kubańska Ku stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 7 15 14 10 39 10 95 Z

Podpis sędziego do spraw oceny gęsi ras rodzimych

...........................................