Wyniki oceny kaczek ras rodzimych
XXIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
03-05.10.2008, Poznań

Lp Nr kat. Rasa Grupa Wystawca Uzyskana punktacja Nagrody
Cecha
I
Cecha
II
Cecha
III
Cecha
IV
Cecha
V
Cecha
VI
SUMA
1 174 pekin duński P-8 stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 8 15 14 10 39 9 95 Z
2 175 pekin francuski P-9 stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 8 15 13 10 39 10 95 Z
3 176 kaczka pomniejszona K-2 stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 9 15 14 10 39 10 97 Z VCH
4 177 pekin krajowy P-33 stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 9 15 15 10 39 10 98 CH
5 178 pekin angielski LsA stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 8 15 15 10 39 9 96 Z
6 179 KhO-1 stado Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach 8 15 14 9 39 9 94 Z
7 180 pekin krajowy P-11 stado Belt Adam 7 14 13 9 40 10 93 Z

Podpis sędziego do spraw oceny kaczek ras rodzimych

...........................................