Wyniki oceny królików ras rodzimych
XXIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
03-05.10.2008, Poznań

Lp Nr kat. Rasa Grupa Wystawca Uzyskana punktacja Nagrody
Cecha
I
Cecha
II
Cecha
III
Cecha
IV
Cecha
V
Cecha
VI
SUMA
1 181 królik popielniański biały samica Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 10 19 18 19 10 20 96 Z VCH
2 182 królik popielniański biały samiec Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 10 18 18 20 10 20 96 Z
3 183 królik popielniański biały samica Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS", EKO „Szkoła Życia" w Wandzinie 10 18 18 18 10 20 94 Z
4 184 królik popielniański biały samiec Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS", EKO „Szkoła Życia" w Wandzinie 10 19 19 18 10 20 96 CH
5 185 królik popielniański biały samiec Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS", EKO „Szkoła Życia" w Wandzinie 10 18 19 18 10 20 95 Z
6 186 królik popielniański biały samiec Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS", EKO „Szkoła Życia" w Wandzinie 10 19 19 18 10 20 96 Z

Podpis sędziego do spraw oceny królików ras rodzimych

...........................................