Wyniki oceny kur nieśnych ras rodzimych
XXIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
03-05.10.2008, Poznań

Lp Nr kat. Rasa Grupa Wystawca Uzyskana punktacja Nagrody
Cecha
I
Cecha
II
Cecha
III
Cecha
IV
Cecha
V
SUMA
1 152 zielononóżka kuropatwiana Zk stado Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 8 18 19 40 10 95 Z
2 154 Polbar Pb stado Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 7 18 19 40 10 94 Z
3 153 zielononóżka kuropatwiana Z-11 stado Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki -PIB Chorzelów Sp. z o.o. 10 18 20 40 10 98 CH
4 155 żółtonóżka kuropatwiana Ż-33 stado Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki -PIB Chorzelów Sp. z o.o. 10 18 20 39 10 97 Z VCH
5 156 Rhode Island Red K-22 stado Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki -PIB Duszniki Sp. z o.o. 9 20 18 36 9 92 Z
6 157 Rhode Island White A-33 stado Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki -PIB Duszniki Sp. z o.o. 9 20 18 37 9 93 Z
7 158 Leghorn H-22 stado Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki -PIB Chorzelów Sp. z o.o. 10 19 20 37 10 96 Z
8 159 Leghorn G-99 stado Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki -PIB Chorzelów Sp. z o.o. 10 19 20 37 10 96 Z
9 160 Sussex S-66 stado Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki -PIB Chorzelów Sp. z o.o. 10 18 20 38 10 96 Z
10 161 Rhode Island Red R-11 stado Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki -PIB Chorzelów Sp. z o.o. 10 19 20 37 10 96 Z

Podpis sędziego do spraw oceny kur nieśnych ras rodzimych

...........................................